Så har jeg oversat Genspects vejledning til skoler – om håndtering af elever med kønsidentitetsproblemer — Et gratis, ikke-transkønsindoktrinerende alternativ til den stærkt transkønsideologiske vejledning til skoler, som Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn har udgivet med støtte fra Sundhedsstyrelsen …

Herunder kan du læse et uddrag fra Genspects ”KORT GUIDE TIL SKOLER”, som jeg har oversat og bringer med tilladelse fra Genspect.

Du kan downloade den danske oversættelse af Genspects “Kort guide til skoler” her: https://www.transkoen.dk/2022/12/28/vejledninger-om-boern-og-unges-koensidentitetsproblemer/

Del den gerne! 🙂

——-

UDDRAG FRA “KORT GUIDE TIL SKOLER”

Nedenstående liste med anbefalinger repræsenterer de skridt, som vi mener, at skolen kan tage, så den sikrer, at den håndterer kønsidentitetsproblematikker på en indfølende og retfærdig måde uden at udsætte personale eller elever for unødvendige risici.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at dette felt udvikler sig hurtigt, og at forslagene nedenfor ikke udgør et ”adfærdskodeks”.
Skolelederen bør sikre sig, at skolens regelsæt baserer sig på solid, logisk argumentation, og at reglerne følger de lokale love.

• Vi anbefaler altid følgende: At skolen udfærdiger en køns- og kønsidentitetspolitik, så den ikke ender med at finde på regler, efterhånden som enkelttilfælde opstår. At skolen laver grundige risikovurderinger, hvad angår alle køns- og kønsidentitetspolitikker. Og at skolen også udfører konsekvensvurderinger, så den sikrer, at alle på skolen bliver taget i betragtning, når politikker bliver udfærdiget.

• Vi anbefaler en tilgang, som forsøger at undgå politiske eller ideologiske standpunkter, og som i stedet fokuserer på de mange måder, lærere og pædagoger kan finde anvendelse for deres helt særlige færdigheder, når de arbejder med elever med kønsrelateret ubehag.

• I adskillige lande er der blevet lagt sag an mod skoler på grund af regler om elevers kaldenavne, toiletfaciliteter, skoleuniformer og indkvartering i soverum på skoleudflugter med overnatning. Skolen bør forberede sig på den slags problemstillinger. Det anbefales, at skolen vælger en fleksibel tilgang, så man undgår unødige, tidskrævende juridiske indsigelser mod skolen på baggrund af regelsættet.

• Toiletfaciliteter, omklædningsrum og idrætsaktiviteter kan udgøre et særligt udfordrende område. Menstruation er noget, som piger ofte skammer sig meget over, og de ønsker derfor ofte at kunne benytte et kønsopdelt toilet, hvor de kan være i fred. Men de kønsopdelte toiletter kan skabe problemer for børn og unge med kønsdysfori. Vi anbefaler derfor, at skolen tilbyder elever med kønsdysfori adgang til et enmandstoilet. Det er ikke altid nemt at gøre, men der kan undertiden findes kreative løsninger på dette problem.

[…]

• Aktiviteter, som kræver overnatning, kan være en udfordring. Det anbefales, at soverum er kønsopdelte. Alle elever bør dog gives mulighed for selv at afgøre, om de vil deltage i den slags aktiviteter.

• Socialt kønsskifte er en intervention med store psykologiske konsekvenser, og som ikke bør gennemføres uden supervision fra en terapeut. Skolens ledelse bør registrere elevoplysninger på en måde, som lever op til de relevante lovkrav. På den måde undgår man forvirring, hvad angår korrespondance og kommunikation. Elever melder måske ud, at de ønsker at anvende et andet kaldenavn – Børn og unge finder jo ofte på kælenavne til hinanden – men det betyder ikke, at skolen er tvunget til at acceptere navneændringen. Det er en sag, som afgøres i samarbejde med lærerne, forældrene, de relevante behandlere og eleven.

• Skolen bør etablere et samarbejde med forældrene, før den påbegynder et eventuelt socialt kønsskifte for eleven, da det er en intervention, der har store konsekvenser på længere sigt.

• Pronominer (stedord) er på det seneste blevet et kontroversielt emne. Skoler har aldrig før ændret de pronominer, der anvendes om eleverne, og de langsigtede konsekvenser af denne politik kendes ikke endnu. Unge mennesker, der udforsker deres kønsidentitet, udforsker måske på samme tid deres seksuelle orientering og deres generelle identitet. Det er en periode, hvor der foregår store forandringer, og som rummer stor uvished, og det er sjældent en god idé, at de voksne konkretiserer hver eneste tanke og forestilling, som den unge har.

• Lærere og pædagoger bør bekræfte, at det er okay at føle og tænke, som eleven gør. Det er bestemt vigtigt at bekræfte og støtte eleverne i at udtrykke sig og at hjælpe dem med at gøre det i fordomsfrie rammer. Men at bekræfte en følelse er ikke det samme som at bestyrke den.

• Elever kan have paraderne oppe, og det kan få dem til at fiksere på, hvilke ord der bliver brugt. Det kan derfor være vigtigt, at lærerne anvender en bestemt, men forstående og fleksibel tilgang.

• Sprogbrugen og begreberne indenfor feltet kønsidentitet forandrer sig konstant, og det kan give lærere og pædagoger den fejlagtige opfattelse, at de ikke forstår de problematikker, som de står overfor. Det er en god idé at bruge noget tid på at lære sprogbrugen, begreberne og forkortelserne, så disse ting ikke forhindrer, at man kan yde den rigtige støtte.

• Indenfor sundhedsvæsnet anses bedste praksis på området at være en varsom tilgang, hvor man starter med de metoder, der har de mindste konsekvenser. Det anbefales, at lærere og pædagoger også anvender en lige så varsom tilgang.

• Lærere og pædagoger bør vide, at kønsdysfori meget ofte optræder sammen med autisme, ADHD, angst og andre lidelser.

• Skolen bør informere lærere og pædagoger om selvmordsforebyggelse, så personalet ikke uforvarende kommer til at øge selvmordsrisikoen.

• Når teenagere med kønsdysfori gennemgår puberteten og bliver voksne, vil størstedelen af dem sandsynligvis blive i stand til at acceptere og leve lykkeligt med deres biologiske køn, voksne krop og seksuelle orientering. Det er derfor, vi er fortalere for en varsom, ikke-indgribende tilgang til børn og teenagere.

——-

Du kan downloade den danske oversættelse af Genspects “Kort guide om socialt kønsskifte” her: https://www.transkoen.dk/2022/12/28/vejledninger-om-boern-og-unges-koensidentitetsproblemer/

——-

HVAD ER GENSPECT?

Genspect er en international alliance af fagfolk, forældregrupper, transpersoner, detransitioners (altså mennesker, der har fortrudt deres kønsskifte) og andre, der ønsker behandling af høj kvalitet til kønsdiverse unge.

Genspects motto er “En rationel tilgang til køn”, og organisationen er stærkt bekymret over den i øjeblikket dominerende “kønsbekræftende” tilgang til børn og unge med kønsidentitetsproblemer.

I stedet foretrækker Genspect en terapeutisk tilgang, der tilbyder en mere udforskende tilgang til køn.

Ved at forene 25 forskellige organisationer i 23 lande taler Genspect ikke kun for nogle få. De taler for tusinder.

Guiden er skrevet af Stella O’Malley. Stella O’Malley er psykoterapeut og leder af Genspect.

Genspects website finder du her: https://genspect.org/

——————————————————–
——————————————————–

PROBLEMERNE MED DET VEJLEDNINGSMATERIALE, SOM SKOLERNE TILBYDES FRA FORENINGEN TIL STØTTE FOR TRANSKØNNEDE BØRN – OG SOM ER STØTTET AF SUNDHEDSSTYRELSEN – har jeg skrevet om her:

Og her:

——————————————————————————————

NU også i PODCAST

Jeg har været gæst i Dansk Regnbueråds podcast. Emnet var kønsskifte for børnog de mange meget problematiske lag, der er i den måde, vi tackler børn og unge med identitetsforstyrrelse på i disse år.

Du kan høre podcastepisoden her:

https://regnbuerod.buzzsprout.com/2063983/11681591-lotte-ingerslev-konskamp-for-born-unge-deres-foraeldre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*