Amnesty Internationals og danske transaktivisters pres mod den danske Sundhedsstyrelse — Lidt historie og et par afsløringer:

Amnesty International lavede i 2013 en underskriftsindsamling sammen med LGBT Danmark for at få fjernet ”transpersoner” fra sygdomslisten. Kort efter stillede Enhedslisten beslutningsforslag om at få ændret sygdomslisten.

Det kan man læse her: http://modkraft.dk/artikel/amnesty-international-kritiserer-danmarks-trans-politik

Her står bl.a.:

”Amnesty har desuden flere gange kritiseret regeringen for behandlingen af transkønnede, sidste gang i forbindelse med den aktuelle debat om kategoriseringen af transkønnede som psykisk syge via Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

»Jeg tror, det kommer som et chok for mange danskere, at man i Danmark automatisk bliver erklæret psykisk syg, hvis man er født med det forkerte køn«, udtalte Helle Jacobsen, fra Amnesty International, i en pressemeddelelse, der slog fast at det er et hvert menneskes ret at kunne definerer og få anerkendt sin kønsidentitet.

Amnesty startede derfor sammen med LGBT-DK i 2013 en underskriftsindsamling for at få fjernet trans-personer fra sygdomslisten.

Enhedslisten stillede kort efter beslutningsforslag om at få ændret sygdomslisten, hvilket regeringspartierne stemte ned under henvisning til at Verdenssundhedsorganisationen WHO’s sygdomsliste skal revideres i 2015, hvilket man ønsker at afvente før en eventuel tilretning af den danske liste.”
————————————-

I 2016 udgav Amnesty International en specifik rapport med titlen: ”Transkønnedes adgang til sundhed”. Den finder man her: https://amnesty.dk/wp-content/uploads/media/2263/amnesty-transkoennedes-adgang-til-sundhed.pdf

Her omtaler Amnesty selv den ”kampagne”, som de lancerede i 2016 – https://amnesty.dk/vores-arbejde/lgbti/transkoennedes-rettigheder/ :

På den side står der:

”I 2016 aktionerede vi med kampagnen #sygtsystem for, at transkønnethed skulle fjernes fra den psykiatriske diagnosefortegnelse. Det lykkedes os at nå vores mål, og i 2017 fjernede Danmark som det første land i verden diagnosen ’transseksualitet’ fra sygdomslisten.

Vi mener, at konsekvensen af Folketingets beslutning må være, at transkønnedes adgang til behandling ikke længere betinges af psykiatriske udredninger, men at beslutningskompetencen placeres hos den transkønnede selv og sker på baggrund af informeret samtykke. Det vil sige, at transpersoner bliver informeret om virkningen af en given behandling, mulige bivirkninger og derefter selv træffer beslutning om, hvorvidt vedkommende vil modtage behandlingen ved hjælp af informeret samtykke.”

I rapporten har Amnesty interviewet 21 ”transpersoner”.

Til udvælgelsen af disse transpersoner har de anvendt en tilforladelig og almindeligt anerkendt teknik, skriver de.

Citat fra rapporten:

”Amnesty anvendte den såkaldte “Snowball sampling teknik” til at få kontakt med transkønnede, der var i behandling på Sexologisk Klinik. Amnesty kontaktede først personer, som vi kendte fra vores arbejde i 2013 og 2014, og de videreformidlede vores henvendelse i forskellige fora for transpersoner og andre LGBTI-personer, herunder LGBT-Danmark, som derefter rettede henvendelse til os.

“Snowball sampling teknik” er en af de hyppigst anvendte sampling-teknikker til at komme i kontakt med personer fra “hard-to-reach populationer” (se Bonevski et al, 2014; Kenagy, 2002).”

Men hvis man graver lidt, viser det sig, at mindst 5 af de interviewede, anonymiserede transpersoner i Amnestys rapport var transaktivister

Her er dokumentationen:

NIELS JANSEN optræder i rapporten kun som ”Niels”, men er genkendelig via et foto i rapporten og via https://killjoy.dk/da/Author/Niels – hvor Niels direkte kalder sig selv ”transaktivist”.

LAURA TAMS optræder i rapporten under navnet ”Iben”, men kan genkendes via foto i rapporten.
Laura Tams har en transaktivistisk blog ved navn “Killjoy” – https://killjoy.dk/da/Author/Laura

Her står: Laura er glad for queerbevægelsen, og ønsker at påvirke verden på en måde, der bryder med status quo og baner vejen for større intern diversitet. Hun drømmer om at udgive en bog om sprog og den måde udvalgte begreber og deres definitioner påvirker os – med fokus på diskurser vedrørende transkøn, normbrydende seksuel praksis, køns non-konformitet og femininitet. Det er Laura som har startet killjoy.dk og står for sidens drift.”

ELIAS MAGNILD kaldes i rapporten kun ”Elias”. Han kan genkendes via foto. Elias skriver også på den transaktivistiske blog killjoy.dk – her: https://killjoy.dk/da/Opinion/Ikke-Om-Transpersoner

I Amnestys rapport udtaler Elias: ”Min egen konspirationsteori er, at de ved, hvem vi (Elias og Elvin) er, og derfor tænker, at vi skal igennem systemet hurtigst muligt, så vi ikke kan lave rod i det med vores aktivisme.”

AXEL PEDERSEN-NIELSEN optræder i Amnestys rapport som ”Elvin”, men kan genkendes via fotoet. Axel skriver også på den transaktivistiske blog killjoy.dk – her: https://killjoy.dk/da/Opinion/Ikke-Om-Transpersoner

LINDA THOR PEDERSEN kaldes i rapporten kun ”Linda”, men Linda kan genkendes via foto. I Amnestys rapport fortæller Linda selv, at ”hun” er ”transpolitisk talsperson for LGBT Danmark”.

—————————————————–

SUNDHEDSSTYRELSEN INVITEREDE AKTIVISTER MED TIL DERES KONFERENCE I 2017 OM UDFÆRDIGELSEN AF EN NY VEJLEDNING OM KØNSSKIFTEBEHANDLING:

Her fortæller Sundhedsstyrelsen, at de [efter det stærke mediepres fra Amnestys kampagne i 2016??] i marts 2017 vil afholde en konference om kønsidentitet i det danske sundhedsvæsen – https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/konference-om-koensidentitet-i-det-danske-sundhedsvaesen

Her står der:

”Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en helt ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.

Sigtet med vejledningen er at sikre åbne og differentierede behandlingstilbud, der samtidig undgår at stigmatisere og sikrer høj kvalitet.

Som input til vores arbejde på området afholder vi denne konference, hvor vi både inviterer internationale og danske AKTIVISTER og fagfolk til at få belyst de forskellige perspektiver.” [NB: Fremhævningen er min]

På konferenceprogrammet – som man finder her –
https://www.sst.dk/-/media/Nyheder/2017/Program-Gender-identity-Konference-28-marts-2017.ashx – er der afsat en hel særlig session til ”AKTIVISTER”:

I konferenceprogrammet står der om denne session: [Min fremhævning …]

”The Danish experience – THE ACTIVISTS:
Linda Thor Pedersen, LGBT Danmark
Helle Jacobsen, Amnesty
Julia Ro Robotham, Transpolitisk Forum”

————————————————-
Her kan man læse transaktivisten Laura Tams’ rapport om konferencen hos Sundhedsstyrelsen: https://killjoy.dk/da/Vidnesbyrd/sundhedsstyrelsens-konference-transpersoner

Laura Tams fortæller bl.a. om presset fra Amnesty.

Og transaktivisten Niels Jansen (som udtalte sig som ”transperson” i Amnestys rapport – dog kun under navnet ”Niels”) udtaler sig flere gange.

Læg mærke til, at der bl.a. står følgende:

”SUNDHEDSVÆSENET SAMARBEJDER IKKE MED TRANS PATIENTER, MEDMINDRE DE TVINGES

Birte Smidt, som er overlæge på Sexologisk Klinik under Region Hovedstaden Psykiatri, fremlagde på konferencen Sexologisk Kliniks perspektiv på forholdene for transkønnede i Danmark og den behandling folk modtager i København. Også dette har fået nogle kommentarer med sig.

Oplæggets format syntes meget målrettet sundhedspersonale ikke allerede bekendt med klinikkens udredningsforløb, hvilket virkede fremmedgørende på de transpersoner, der var til stede.

Måske især fordi Birte Smidt brugte en del af oplægget til at markere vigtigheden af en række rettigheder, patienter har, bl.a. behandlingsgaranti og patientinddragelse, som netop er de rettigheder, transpersoner i samarbejde med Amnesty har dokumenteret ikke respekteres på selvsamme klinik, som hun repræsenterer.

Interessant nok fik Birte Smidt også sagt, at Sexologisk Klinik var blevet tvunget til at arbejde sammen med interesseorganisationer pga. Amnestys rapporter om menneskerettighedskrænkelser mod danske transpersoner.

En chokerende, men i det mindste ærlig udlægning fra en klinik, der i patientinddragelsens navn burde have gjort mere for at etablere et samarbejde med sine patienter, længe før Amnesty blev involveret.”
————————————————————-

Her er transaktivisten Niels Jansens video om konferencen hos Sundhedsstyrelsen: https://www.youtube.com/watch?v=L1bnDq4P9pA&list=PLBEWo8aZRUS0374AfzQ1_CtvOE1WnERcM&index=3 – Niels Jansen fortæller bl.a., at aktivisterne ”fik flere slag ind” …

Lukket for kommentarer.