Barnets tarv kommer forud for trans-identificerende forældres idéer, siger Menneskerettighedsdomstolen i to nye afgørelser.

De to sager stammer begge fra Tyskland, hvor domstolene havde afvist to forældres ønsker.

I den første sag krævede begge de to personer, der havde et barn sammen, at blive registreret som barnets mor. Årsagen var, at faren til barnet identificerede sig som en kvinde.

Den anden sag handlede om en person, der var blevet gravid ved sæddonation og derefter havde født barnet. Da den pågældende kvinde identificerede sig som en mand, krævede hun at blive registreret som barnets far.

Som sagt havde de trans-identificerende forældre af de tyske domstole fået afvist at få ændret deres forældrestatus til det modsatte køn.

————————-

MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLENS AFGØRELSE:

Menneskerettighedsdomstolen samlede de to sager til fælles behandling og afsagde dom i sidste uge.

Menneskerettighedsdomstolen stadfæstede de tyske domstoles afgørelse, idet den fandt, at de tyske domstole havde afvejet de relevante rettigheder og interesser på en retfærdig måde – bl.a. børns ret til at kende sandheden om deres forældre.

De trans-identificerende forældre får derfor ikke lov til at ændre ordene på fødselsattesten.

——————–
Man kan læse mere om afgørelserne i denne norske artikel: https://rett24.no/articles/transpersoner-tapte-klagesaker-om-foreldreskap-i-strasburg?fbclid=IwAR0qYUct5sPcIwMNJX5Dln3dxb68rSQ4KJcXwfDdxwjioIIfZhqQfjSsExc

Desuden kan man læse et samlet referat på engelsk af de to domme her:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2253568/18%22],%22appno%22:[%2253568/18%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22:[%22002-14047%22]}

De to domme kan læses her i fuld længde – desværre kun på fransk:

O.H. and G.H. v. Germany – 53568/18: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-223924%22]}

A.H. and Others v. Germany – 7246/20:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-223932%22]}

————————————————————————-

VIL DU “BUY ME A COFFEE”?

Det koster penge at få adgang til en del af de videnskabelige artikler og andre publikationer, som jeg anvender, når jeg skriver indlæg her på transkoen.dk.

Jeg betaler udgifterne af af egen lomme.

Hvis du vil hjælpe lidt til med at dække nogle af omkostningerne, så jeg kan fortsætte, er jeg meget taknemmelig. 🙂

Klik her og “buy me a coffee” >>