Kristeligt Dagblad afslører: Ngo’er pressede på for næsten uhindret adgang til hormonbehandling for transkønnede — Da Sundhedsstyrelsen skulle udarbejde reglerne for behandling med kønshormoner, ønskede blandt andet Amnesty og Børns Vilkår en næsten uhindret adgang til hormoner

Uddrag fra artiklen fra gårsdagens udgave af Kristeligt Dagblad:

Danmark og vores nabolande er begyndt at træde på bremsen, når det handler om at udskrive hormoner til børn, der føler sig fanget i det forkerte køn. Men påpasselighed er ikke alles yndlingsdisciplin, og for fem år siden var det tværtimod med speederen i bund, da en række ngo’er blev inddraget i arbejdet med at udvikle en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om behandling af både børn og voksne for kønsdysfori – det vil sige ubehag ved det køn, de biologisk er født som.

Det kan man for eksempel se i et høringssvar fra Børns Vilkår, der i 2017 reagerede på udkastet til den nye vejledning. Her bemærker interesseorganisationen, at styrelsen havde sat de såkaldte stophormoner i samme kategori som kønshormoner. Stophormoner ændrer ikke en persons kønsudtryk, men bremser puberteten hos børn, sådan at de eksempelvis ikke udvikler bryster, får skæg eller får en dybere stemme.

Stophormoner burde være i en kategori for sig selv og burde kunne udskrives forud for en lægelig udredning, mente man:

”Børns Vilkår kan være bekymrede for, at samlebetegnelsen (for forskellige typer behandling, red.) kan blive en hindring for, at man for eksempel ordinerer stophormoner, før et barn eller en ung er fuldt udredt. De transkønnede børn og unge, vi har talt med, så gerne, at man ordinerede stophormonerne tidligt i forløbet for dernæst at begynde udredningen, der kan føre til egentlig kønsmodificerende behandling.”

Baggrunden for ngo’ens holdning var formentlig, at nogle opfatter stophormoner som reversible. Det vil sige, at de blot sætter puberteten på pause, og at den vil fortsætte, når man stopper med at bruge lægemidlet. Men der er langtfra enighed om, hvorvidt behandlingen er reversibel, og det har fået flere sundhedsmyndigheder verden over til at være tilbageholdende med at udskrive lægemidlet til børn.

[…]

NGO’ER SAD MED OM BORDET

Børns Vilkår gav et høringssvar, men andre interesseorganisationer var inviteret med helt ind til bordet i Sundhedsstyrelsen forud for udarbejdelsen af vejledningen. Det gjaldt Lgbt+ Danmark, Transpolitisk Forum, Amnesty og flere. Her var der fra organisationerne interesse for at fjerne hindringer for, at en patient kunne blive behandlet med hormoner hurtigst muligt, fremgår det af referatet.

Under mødet, hvor de diskuterede et udkast til vejledningen om behandling af både børn og voksne, argumenterede Lgbt+ Danmark for, at en psykiatrisk udredning ikke burde være en forudsætning for at få behandling. Man mente heller ikke, at en psykiater skulle være en del af det hold af sundhedsfolk, der godkender patienter til hormonbehandling. I dag oplyser Lgbt+ Danmark, at disse holdninger alene gjaldt spørgsmålet om behandling af voksne transkønnede.

Foreningen Transpolitisk Forum var enig i Lgbt+ Danmarks indvendinger, og det samme var Amnesty, der ifølge referatet praktisk taget argumenterede for hormonbehandling på forlangende.

”De (Amnesty, red.) mener ud fra deres interviews at kunne fastslå, at når man kommer til Sexologisk Klinik er man afklaret om sit behandlingsønske, og at man bør anerkende, at den transkønnede selv ved, hvad der er den rigtige behandling,” lyder det i et mødereferat fra Sundhedsstyrelsen i 2017, hvor det ikke fremgik nogen steder, at organisationerne skelnede mellem behandling af børn og voksne.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm måtte ifølge referatet fra møderne med interesseorganisationer flere gange slå fast, at man ifølge sundhedsloven ikke har ret til behandling uden en lægefaglig begrundelse. Det blev han nødt til, fordi organisationerne viste stor interesse for at rense vejledningens sprog for alt, der kunne antyde, at kønsligt ubehag var en sygdom eller lidelse.

[…]

SUNDHEDSSTYRELSEN GAV INDRØMMELSER

Styrelsen endte dog med at give efter for krav om sprogændringer.

For eksempel blev ordet ”kønsdysfori” fjernet i den endelige udgave af vejledningen, der udkom senere i 2017. Ifølge flere ngo’er blev det ord opfattet som ”patologiserende”. Ligeledes blev ordet ”fødselskøn” fjernet efter aftale på mødet, lyder det i et høringssvar fra Region Nordjylland. I stedet fremgår betegnelsen ”fødselstildelt” køn, der signalerer et syn på køn som en social konstruktion – noget der tildeles frem for noget, der bliver observeret.

—————————————————————————-

Læs resten af artiklen her:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ngoer-pressede-paa-naesten-uhindret-adgang-til-hormonbehandling-transkoennede

—————————————————————————-
Tak til Kristeligt Dagblads graverjournalister Jens From Lyng og Rasmus Fahrendorff! ❤️

—————————————————————————–
Jeg kan supplere med lidt af forhistorien om Amnesty Internationals og danske transaktivisters pres mod Sundhedsstyrelsen.

Den har jeg dokumenteret her: