Kristeligt Dagblad rapporterer: Hvert tredje barn udredt for kønsubehag har autisme. Og det vækker et dilemma.

Uddrag fra artiklen, som Kristeligt Dagblad bragte d. 25. april:

Kun 1,7 procent af alle børn og unge har en autismediagnose, men alligevel udgør børn med autisme omtrent en tredjedel af alle, der ønsker at modtage behandling for kønsdysfori – det vil sige lidelsen, hvor ens kønsidentitet ikke stemmer overens med ens biologiske køn.

Det viser materiale fra Sexologisk Klinik i København, der udreder børn og unge for kønsligt ubehag. Klinikken har i 2022 og tidligere i denne måned holdt møder med Sundhedsstyrelsen om udviklingen i patienter under 18 år, der ønsker behandling for, at de ikke føler sig tilpas med det køn, de har fået ved fødslen.

Kristeligt Dagblad har set præsentationerne fra de to møder, som giver et indblik i, hvorfor de danske sundhedsmyndigheder de seneste år har slået bremsen i, når det handler om at udskrive hormoner, der varigt kan ændre denne gruppe patienters kønsudvikling.

I præsentationerne skriver Sexologisk Klinik, at 90 procent af patienterne er mellem 11 og 17 år, men at denne gruppe skiller sig så markant ud fra voksne med kønsdysfori, at der ikke er sikker evidens for at behandle dem med hormoner. For eksempel er forekomsten af psykiske problemer meget større hos denne gruppe, som har såkaldt pubertetsrelateret kønsdysfori.

Mellem 30 og 40 procent af dem har autisme, og kønsfordelingen i denne gruppe er også langt skævere end hos voksne, der søger behandling. 75 procent af de 11-17-årige udredte er født som piger. Derudover har hormonbehandling mindre effekt på disse børns velbefindende.

Overlappet mellem autisme og kønsdysfori stemmer overens med udenlandske erfaringer, men der er ikke meget forskning på området, understreger Niels Bilenberg, som er professor i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Han har ikke den endegyldige forklaring på, hvorfor der blandt børn med kønsubehag er en overhyppighed af autismediagnoser. Men der er nogle oplagte sammenhænge mellem de to tilstande, fortæller han.

”Hvis man ligger i den mildere ende af autismespektret, hvilket er tilfældet for denne gruppe af børn, er der mange med usikker og søgende identitet. Disse børn gør sig mange overvejelser om, hvem de egentlig er. Derfor har de sandsynligvis også en kortere vej hen til også at overveje deres kønsidentitet sammenlignet med de fleste andre mennesker,” siger han.

————————————————

Læs resten af artiklen her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/hvert-tredje-barn-udredt-koensubehag-har-autisme

————————————————————————-

VIL DU “BUY ME A COFFEE”?

Det koster penge at få adgang til en del af de videnskabelige artikler og andre publikationer, som jeg anvender, når jeg skriver indlæg her på transkoen.dk.

Jeg betaler udgifterne af egen lomme.

Hvis du vil hjælpe lidt til med at dække nogle af omkostningerne, så jeg kan fortsætte, er jeg meget taknemmelig. 🙂

Klik her og “buy me a coffee” >>