Børns kønsskifte udløser hård strid mellem to konferencer. Journalist Dorte Toft kigger nærmere på striden mellem EPATH (WPATH’s europæiske afdeling) og Genspects konferencer. En strid, der også rækker helt ind i det danske Folketing.

Artiklen fra magasinet POV d. 9. maj i år starter sådan her:

En videnskabelig konference fik usædvanligt modspil fra kritikere, der mente sig udelukket fra det akademiske rum, hvor kønsskiftebehandling af børn og unge udvikles og drøftes. På en modkonference, afholdt samme tid og samme sted, deltog også unge, der havde fortrudt kønsskiftet. Journalist Dorte Toft har kigget nærmere på den indbyrdes strid, der rækker helt ind i det danske Folketing.

Der var krig på kniven, da to konferencer om kønsskiftebehandling blev afholdt samtidig i den irske by Killarney i slutningen af april. I centrum for striden var børn og unge, der har det så skidt med deres biologiske køn, at de ønsker at skifte.

På den ene konference, den videnskabelige, samledes det etablerede vestlige behandlersystem med mest fokus på kønsskiftende medicinering og kirurgi. En prominent taler ytrede indledningsvis, at hvad der kom fra den anden side, ikke var værd at lytte til for akademikere. En anden prominent taler ses citeret for at mene, at kritikerne er en totalitær magt af værste art.

På den anden, mindre konference samledes kritikerne af det etablerede system samt unge, der fortrød skiftet. Her var fortællingen, at kampen står mod det etablerede systems medicinske eksperimenter på børn og unge.

———————————————————–

Læs resten af Dorte Tofts artikel (gratis) her: https://pov.international/borns-konsskifte-giver-krig-mellem-konferencer/