Opsigtsvækkende gode nyheder: Sundhedsministeren lover stop for kønsskifte til børn med pludselig opstået kønsdysfori (ROGD) samt stop for kirurgisk kønsskifte til børn under 18 år

Her er, hvad sundhedsminister Sophie Løhde sagde i Folketingssalen i går, onsdag d. 31. maj – ordret:

[For English translation, see bottom of page.]

”Det er væsentligt, at en eventuel beslutning om medicinsk behandling bygger på et fagligt velfunderet grundlag. Her er det vigtigt … Og det har jeg også sagt klart og tydeligt … at vi har behov for også at få mere viden på området, og at vi følger udviklingen på området tæt, både herhjemme og internationalt, så behandlingstilbuddet kan tilpasses efter nyeste viden. Region Hovedstaden, som er det eneste sted i landet, der varetager behandlingen, fordi vi har etableret det som en højt specialiseret funktion i sygehusvæsnet, er som bekendt blevet mere tilbageholdende med at tilbyde hormonbehandling sammenlignet med tidligere.

Tilbageholdenheden kommer særligt til udtryk ved unge med kønsligt ubehag opstået i forbindelse med puberteten, og som udgangspunkt tilbydes behandling kun, hvis barnet eller den unge har oplevet kønsligt ubehag siden barndommen. Hvis det kønslige ubehag først opstår i forbindelse med puberteten, kan den unge blandt andet blive henvist til et refleksions- eller afklaringsforløb. Det ender ofte med, at den unge afsluttes uden medicinsk behandling, da indikationen ikke vurderes opfyldt.

Jeg synes det er positivt, at der reageres på forskning og erfaringer … både egne, men også udenlandske, som vi skal følge tæt. Og erfaringerne fører til justeringer i de aktuelle behandlingstilbud.

Jeg kan dertil også oplyse, at Sundhedsstyrelsen senest d. 28. marts her i år har udsendt en ny visitationsretningslinje for kønsmodificerende kirurgi i høring. I den nye visitationsretningslinje er det ikke længere muligt at tilbyde kirurgisk behandling til børn under 18 år … En mulighed, der i øvrigt aldrig nogensinde er blevet anvendt i Danmark.

Det er forventningen, at den nye visitationsretningslinje træder i kraft efter sommerferien. Sundhedsstyrelsen er som bekendt også i gang med en revision af hele vejledningen om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.”

Du kan se ministeren sige det selv – her: https://vimeo.com/832739972/cf59b22614?share=copy&ts=405000

————————————————————–

————————————————————–

SÅ KAN JEG IKKE LADE VÆRE MED AT TÆNKE:

Jeg vil udtrykke et forsigtigt “Jubi!!!”

Men vi skal åbenbart stadig transe små børn (Der er typisk tale om drenge), som med stor, stor sandsynlighed ville vise sig at være homoseksuelle, hvis de fik lov at udvikle sig gennem en normal pubertet og derigennem fik mulighed for at forstå, hvorfor de føler sig så anderledes end andre drenge …

Vi må håbe, at forbuddet mod kønsskiftebehandling til ROGD-teenagere er en slags trædesten, som ministeren og sundhedsstyrelsen benytter sig af for ikke at miste ansigt, og for at folk kan vænne sig til, at mulighederne bliver indskrænket. — For så senere at træde tilbage på den sidste og afgørende sten, som har været tiltrængt længe:

Et totalt forbud mod kønsskifte for mindreårige.

————————————————————–

Here is the English translation of the speech made by the Minister of Health:

“It is essential that any decision about medical treatment is taken on a well-founded professional basis. Here it is important … And I have also said this clearly and distinctly … that we also need to gain more knowledge in the area, and that we follow developments in the area closely, both at home and abroad, so that the treatment we offer can be adapted to the latest knowledge.

The Capital Region [which houses the Danish central clinic for treatment of minors with gender dysphoria], which is the only place in the country that handles the treatment because we have established it as a highly specialized function in our hospital system, has, as you know, become more reluctant to offer hormone treatment compared to before. This reluctance manifests itself particularly regarding young people with gender dysphoria that arises in connection with puberty, and as a starting point, treatment is only offered if the child or young person has had gender dysphoria since childhood. If the gender dysphoria has started in connection with puberty, the young person may, among other things, be referred to a process of reflection or clarification. This process is often terminated without medical treatment, as the indication for treatment is not considered present.

I think it is a positive thing that there is a response to research and experience… both in Denmark, but also abroad, which we must follow closely. And this knowledge and experience lead to adjustments in the current treatment options.

I can also inform you that the National Board of Health [“Sundhedsstyrelsen”] issued a new guideline for gender reassignment surgery on March 28 this year at the latest, which is now in consultation. In the new referral guidelines, it is no longer possible to offer surgical treatment to children under the age of 18 … An option that, by the way, has never been used in Denmark.

It is expected that the new referral guidelines will be implemented after the summer holidays. As you know, the National Board of Health is also revising the entire guidance on health care for individuals with gender identity issues.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*