Danske politikere arbejder lige nu på at indføre et “forbud mod omvendelsesterapi”. Det vil være fatalt. Trods det besnærende navn gør det forbud præcis det modsatte. Læs her om konsekvenserne …

Sådan et forbud ville kun give mening, hvis det omfattede “”kønsbekræftende behandling”, som alle data viser decideret er “transing the gay away” – dvs. medicinsk og kirurgisk hetero-gørelse af homoseksuelle børn og unge.

Men det omfatter forbuddet ikke. Tværtimod.

Forbuddet vil trods sit besnærende navn netop *understøtte* medicinsk og kirurgisk “omvendelsesterapi” – lemlæstelse og sterilisering af børn og unge, der ellers ville vokse op og blive homoseksuelle.

Det forbud, som de danske politikere arbejder på, vil nemlig skræmme psykologer, psykoterapeuter og psykiatere til at holde sig fra enhver udforskning af kønsidentitets-forestillinger hos deres unge, sårbare klienter – og i stedet gå lige til bekræftelse af enhver kønsidentitets-grille, som klienterne er blevet smittet med via internettet eller deres fysiske vennekreds, og som de tror er forklaringen på alle deres problemer.

Hvis et sådant forbud indføres, vil de transkønsideologiske psykologer og psykoterapeuter være de eneste, der vil røre de sårbare unge, der er blevet grebet af vore dages massepsykose.

Alle andre behandlere end de transkønsideologiske vil være paralyserede af angsten for at miste deres autorisation eller komme i fængsel – eller for at blive lagt for had på nettet og miste deres livsgrundlag af den grund.

Og de vil derfor afvise at behandle børn og unge, så snart de hører, at der kan være tale om “kønsdysfori”.

Det her lovforslag vil være en fejltagelse af de helt store.

Det kan vi simpelt hen ikke være bekendt.

——————————————————-

Læs mere om Dansk Regnbueråds delegation, der besøger Ligestillingsministeriet i morgen og skal holde møde med arbejdsgruppen bag forslaget. Delegationen tæller en modig børne- og ungdomspsykiater og tre desperate forældre:

https://www.danskregnbueraad.dk/nyt/dansk-regnbuerd-til-mde-i-ligestillingsministeriet-om-forbud-mod-omvendelsesterapi

Der kan du også læse lovforslagets tekst og få mere information om det. I Norge er en tilsvarende lov netop vedtaget – med en strafferamme på op til seks års fængsel.