Nyt studie: “Kønsskifteoperationer” er forbundet med over 12 gange så høj risiko for selvmord, selvmordsforsøg og selvskade — Endnu et studie, der anbefaler det modsatte af, hvad der ville være oplagt at sige: “Don’t do it!”

Et nyt studie fra USA har sammenlignet risikoen for selvmord, selvmordsforsøg og selvskade hos 1.500 personer, som er 18-60 år gamle, og som har fået foretaget “kønsbekræftende” operationer, med en kontrolgruppe på 15,6 millioner mennesker, der på et tidspunkt har henvendt sig til en skadestue.

Som sagt viser det sig, at de personer, der har fået foretaget “kønsbekræftende” operationer, har en frekvens for selvmord, selvmordsforsøg og selvskade, som er over 12 gange så høj som kontrolgruppen.

Men som sædvanlig er forskerne bange for at begå karriereselvmord – og de siger derfor ikke det, som er oplagt at sige: Det er uetisk at foretage den slags operationer. Lad være med det!

De vil åbenbart hellere tækkes transaktivisterne og undgå at blive stemplet som “transfobiske”, så i konklusionsafsnittet anbefaler de ikke, at man fraråder den slags operationer.

Næ nej. I stedet anbefaler forskerne, at disse patienter får “omfattende psykiatrisk hjælp” (“comprehensive psychiatric care”) i årene efter operationerne.

What??

——————————————————————

Studiet kan læses her.

——————————

BEMÆRK:

Dette studie siger ikke noget om, hvorvidt selvmordsfrekvensen stiger eller falder eller er den samme før og efter kønsskifteoperationer.

Men hvis man vil sammenligne lidt, kan man kigge på det danske selvmordsstudie fra sidste år.

Det studie har jeg gennemgået her: https://www.transkoen.dk/2023/07/16/ny-stor-dansk-undersoegelse-om-selvmordsadfaerden-hos-transkoennede-svigter-den-gruppe-mennesker-man-foregiver-at-ville-hjaelpe-er-aarsagen-at-forskergruppen-ikke-to/

Det danske selvmordsstudie viste, at frekvensen for selvmordsadfærd for den befolkningsgruppe, som forskerne bag dette studie kalder “transpersoner”, var ca. 8 gange så høj som normalpopulationen.

Hvis vi tager for givet, at selvmordfrekvensen bag de opererede er lige så høj i DK som i USA – altså over 12 gange så højt som normalpopulationen (dog kun dem, der har opsøgt en skadestue på et tidspunkt) – og hvis man desuden går ud fra, at den danske gruppe af “transpersoner” dækker over personer, som *har* fået foretaget kønsskifteoperationer og andre, som *ikke* har fået foretaget operationer, så betyder det sandsynligvis, at selvmordsrisikoen for “transpersoner”, som *ikke* har fået foretaget kønsskifteoperationer, må være lavere end dem, som *har* fået foretaget operationerne.