Den danske Sundhedsstyrelse står nu endnu mere isoleret — Sverige har meldt officielt ud: De anbefaler ikke længere hormonbehandling til børn og unge med kønsdysfori …

Den 16. december 2022 offentliggjorde den svenske Socialstyrelse deres nye, samlede anbefalinger for behandling af børn og unge under 18 år, der lider af kønsdysfori.

Socialstyrelsens melder bl.a. ud, at hormonbehandling (dvs. pubertetsblokkere og krydshormoner) ikke bør anvendes som almindelig behandling, men udelukkende bør benyttes i helt særlige tilfælde, fordi styrelsen vurderer, at der typisk er flere risici end fordele ved hormonbehandlingen.

Socialstyrelsen forklarer, at baggrunden for de nye anbefalinger, som råder til større forsigtighed på området, er følgende:

1. Den videnskabelige evidens på området er utilstrækkelig.

2. Der er sket en stigning i antallet af personer, som får stillet diagnosen kønsdysfori – særligt indenfor patientgruppen piger.

3. Der er større uenighed blandt de deltagende eksperter end i 2015, da den tidligere udgave af anbefalingerne blev udfærdiget.

4. Der er en dokumenteret forekomst af personer, som detransitionerer (dvs. folk, som fortryder deres kønsskifte og ønsker igen at komme til at leve som det køn, de blev født med).

——————————
DOKUMENTATION:
Pressemeddelelsen fra den svenske Socialstyrelse: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/uppdaterat-kunskapsstod-for-vard-vid-konsdysfori-hos-unga/

Anbefalingerne i detaljer: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2022-12-8302.pdf

——————————————————————————————

NU også i PODCAST

Jeg har været gæst i Dansk Regnbueråds podcast. Emnet var kønsskifte for børnog de mange meget problematiske lag, der er i den måde, vi tackler børn og unge med identitetsforstyrrelse på i disse år.

Du kan høre podcastepisoden her:

https://regnbuerod.buzzsprout.com/2063983/11681591-lotte-ingerslev-konskamp-for-born-unge-deres-foraeldre