Placebomedicin afhjælper kønsdysfori-ramte teenageres psykiske problemer bedre end “kønsbekræftende” medicin, viser metaundersøgelse …

Organisationen ”Sex Matters” har offentliggjort en metaundersøgelse af de 8 eksisterende langtidsstudier, som har målt effekten af ”kønsbekræftende” medicin på kønsdysfori-ramte teenageres psykiske velbefindende overfor placebo.

Metaundersøgelsen viser, at ”kønsbekræftende” medicin (dvs. pubertetsblokkere og krydshormoner) er dårligere end placebomedicin til at forbedre det psykiske velbefindende hos teenagere, der lider af kønsdysfori.

Ifølge metaundersøgelsen er effektstørrelsen af ”kønsbekræftende” medicin 0.39, hvorimod den er oppe på 0.58 for placebo.

Dvs. at når man spørger teenagerne om, hvordan de har det, et stykke tid efter at de har modtaget behandling med enten ”kønsbekræftende” medicin eller placebo, så svarer de, at de har fået det bedre i en eller anden grad – uanset om de har fået pubertetsblokkere/krydshormoner eller placebomedicin. Men placebomedicinen virker bedst.
————

DE 8 EKSISTERENDE STUDIER ER I FORVEJEN AF RINGE KVALITET

Metaundersøgelsen afslører også, at de 8 studier er af særdeles ringe forskningsmæssig kvalitet.

Bl.a. har patienterne i 4 af undersøgelserne modtaget BÅDE ”kønsbekræftende” medicin OG psykoterapi, hvilket medfører, at det ikke kan udelukkes, at effekten af behandlingen kunne være opnået med psykoterapi alene.

Metaundersøgelsen fra “Sex Matters” finder du her: https://sex-matters.org/posts/publications/teenagers-and-gender-identity-the-evidence-base-part-2/

Metaundersøgelsen ledsages af et såkaldt “Technical Paper”, som du finder her: https://sex-matters.org/posts/publications/gender-questioning-teenagers-puberty-blockers-and-hormone-treatment-vs-placebo/

————
”KØNSBEKRÆFTENDE” MEDICIN KAN MEDFØRE ALVORLIGE, PERMANTENTE FYSISKE SKADER

Anvendelsen af pubertetsblokkere er forbundet med risiko for alvorlige, livsvarige skader – bl.a.:
– knogleskørhed
– hæmning af hjernens udvikling
– sterilitet

Det kan du se dokumenteret her: https://www.transkoen.dk/2022/11/18/video-selveste-new-york-times-indroemmer-nu-at-pubertetsblokkere-har-livsvarige-skadevirkninger-de-giver-boern-og-unge-knogleskoerhed-haemmer-deres-hjernes-udvikling-og-goer-dem-sterile/

—————-

En anden interessant artikel om placeboeffekten og kønsdysfori-forskning kan læses her: https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-022-02472-8

——————————————————————————————

NU også i PODCAST

Jeg har været gæst i Dansk Regnbueråds podcast. Emnet var kønsskifte for børnog de mange meget problematiske lag, der er i den måde, vi tackler børn og unge med identitetsforstyrrelse på i disse år.

Du kan høre podcastepisoden her:

https://regnbuerod.buzzsprout.com/2063983/11681591-lotte-ingerslev-konskamp-for-born-unge-deres-foraeldre