Hvor mange mennesker fortryder deres kønsskifte? Og hvorfor ønskede disse såkaldte ”detransitioners” at skifte køn? Og hvor lang tid går der, før de fortryder? – Hvad siger videnskaben?

Hvor mange mennesker fortryder deres kønsskifte?

Der er kun lavet meget få videnskabelige undersøgelser af de folk, der har fortrudt deres kønsskifte – de såkaldte detransitioners.

I én undersøgelse af 100 detransitioners, havde kun 24 % af dem meldt tilbage til kønsskifteklinikken, at de havde fortrudt kønsskiftet.

Dvs. at vi ikke aner, hvor mange mennesker der har fortrudt kønsskiftebehandlingen, og det skævvrider klinikkernes vurdering af patienttilfredsheden.

Læs mere her, og se links til de videnskabelige undersøgelser:
https://www.statsforgender.org/detransition/

Årsag til kønsskifte: Et ønske om at blive behandlet bedre af det omgivende samfund

I to undersøgelser sagde ca. halvdelen, at de havde troet, at kønsskiftet ville føre til, at de blev behandlet bedre, hvis folk troede, at de tilhørte det andet køn.

Læs mere her, og se links til de videnskabelige undersøgelser:
https://www.statsforgender.org/detransition/

Årsag: Manglende information om komplikationerne efter kønsskiftebehandlingen

I to undersøgelser siger ca. halvdelen, at de har fortrudt kønsskiftet, fordi de er blevet bekymrede for de komplikationer, de har oplevet. I en tredje undersøgelse var det tal helt oppe på 62 %.

I en undersøgelse udtalte ca. halvdelen, at den behandling, de havde modtaget, havde været utilstrækkelig.

I en anden undersøgelse følte 45 %, at de ikke var blevet ordentligt informeret om følgerne af behandlingen, før den var blevet påbegyndt.

Læs mere her, og se links til de videnskabelige undersøgelser:
https://www.statsforgender.org/detransition/

Årsag: Manglende psykisk udredning og behandling af psykiske lidelser

55 % af detransitioners i en undersøgelse følte, at de ikke var blevet tilstrækkelig evalueret af en læge eller en psykolog/psykiater, før de påbegyndte kønsskiftet.

Læs mere her, og se links til de videnskabelige undersøgelser:
https://www.statsforgender.org/detransition/

Årsag: Uerkendt, internaliseret homofobi

En undersøgelse vidste, at en stor andel mente, at de nu i bagklogskabens lys kunne se, at de inden kønsskiftet havde lidt af internaliseret homofobi, og at de ikke havde fået hjælp til at lære at leve med, at de var homoseksuelle.

I en undersøgelse var kvindelige detransitioners tre gange så tilbøjelige til at være lesbiske end heteroseksuelle.

Læs mere her, og se links til de videnskabelige undersøgelser:
https://www.statsforgender.org/detransition/

Årsag: Erotisk

I en undersøgelse var det tre gange så sandsynligt, at mænd havde skiftet køn af erotiske årsager, end det var for kvinder.

I en anden undersøgelse svarede 38,7 % af de mandlige detransitioners ja til udsagnet ”Jeg havde erotiske årsager til at ønske at skifte køn.” For kvinder var det kun tilfældet for 13 %.

Læs mere her, og se links til de videnskabelige undersøgelser:
https://www.statsforgender.org/detransition/

Hvor lang tid går der typisk, før folk fortryder kønsskiftet?

I en undersøgelse står der følgende:

“Der er visse ting, der peger på, at folk detransitionerer i gennemsnit 4-8 år efter kønsskiftet, og at de udtrykker fortrydelse 10 år efter.”

Her er undersøgelsen, hvor citatet er fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8503911/

——————————————————————————————

OPDATERING:
NU også i PODCAST

Jeg har været gæst i Dansk Regnbueråds podcast. Emnet var kønsskifte for børnog de mange meget problematiske lag, der er i den måde, vi tackler børn og unge med identitetsforstyrrelse på i disse år.

Du kan høre podcastepisoden her:

https://regnbuerod.buzzsprout.com/2063983/11681591-lotte-ingerslev-konskamp-for-born-unge-deres-foraeldre