Finland brød allerede i 2020 med de internationale retningslinjer for kønsskiftebehandling – De anbefaler nu psykoterapi til børn og unge med kønsdysfori – fremfor pubertetsblokkere og krydshormoner

Allerede i juli 2020 brød Finland med de internationale retningslinjer for kønsskiftebehandling for børn og unge udstukket af den transkønsideologiske, internationale organisation WPATH, hvis retningslinjer Rigshospitalet stadig følger.

Bruddet med de internationale behandlingsretningslinjer fulgte i kølvandet på en systematisk gennemgang af forskningen på området. Den gennemgang resulterede i, at de finske myndigheder fandt, at evidensen for pubertetsblokkere, krydshormoner og kirurgisk kønsskifte for børn var inkonklusiv.

De finske sundhedsmyndigheder har siden da anbefalet, at man anvender psykoterapi som førstevalg til børn og unge – frem for pubertetsblokkere og krydshormoner – og de tilbyder ikke kirurgisk kønsskifte til børn under 18 år.

Hormonbehandling kan udelukkende anvendes til børn og unge under følgende forudsætninger:

  • Der skal foretages en grundig vurdering af den enkelte sag.
  • Det skal kunne afgøres med sikkerhed, at barnets/den unges transkønsidentitet vil være permanent.
  • Barnets/den unges transkønsidentitet skal være årsag til kønsdysfori i alvorlig grad.
  • Det skal kunne sikres, at barnet/den unge er i stand til at forstå betydningen af at få en behandling, der er irreversibel, og forstå fordelene og omkostningerne ved at være tvunget til hormonbehandling resten af livet.

————————————————————————————

De finske retningslinjer finder du (på engelsk) her:
https://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/22895008/Summary_minors_en+(1).pdf/fa2054c5-8c35-8492-59d6-b3de1c00de49/Summary_minors_en+(1).pdf?t=1631773838474

————————————————————————————–
DOKUMENTATION FOR FORBINDELSEN MELLEM WPATH OG RIGSHOSPITALET:

WPATHs nyeste retningslinjer for behandlingen af transkønnede og kønsmangfoldige (version 8) finder man her: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/26895269.2022.2100644 Og der er et link til dem fra WPATHs hjemmeside her: https://www.wpath.org/soc8

På Rigshospitalets hjemmeside står der klart og tydeligt:

“Behandlingen i CKI [Center for Kønsidentitet, red.] og alle involverede afdelinger på Rigshospitalet følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, samt de internationale retningslinjer i henhold til WPATH’s (World Professional Association for Transgender Health) Standards of Care.”

Ovenstående citat fra Rigshospitalet finder man her:
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-koensidentitet/til-sundhedsfaglige/Sider/behandlingsvejledninger.aspx

——————————————————————————————

OPDATERING:
NU også i PODCAST

Jeg har været gæst i Dansk Regnbueråds podcast. Emnet var kønsskifte for børnog de mange meget problematiske lag, der er i den måde, vi tackler børn og unge med identitetsforstyrrelse på i disse år.

Du kan høre podcastepisoden her:

https://regnbuerod.buzzsprout.com/2063983/11681591-lotte-ingerslev-konskamp-for-born-unge-deres-foraeldre