Godt nyt: Den tidligere regerings forslag om, at grænsen for juridisk kønsskifte skulle sættes helt ned til 0 år, nævnes ikke med ét ord i det nye regeringsgrundlag!

Udtrykket “juridisk kønsskifte” eller bare ordet “kønsskifte” bliver ikke nævnt nogen steder i regeringsgrundlaget, som kan downloades her: www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/

Måske sniger de det ind på en anden måde, men det bliver i al fald ikke nævnt eksplicit i regeringsgrundlaget.

Måske er det på plads med et forsigtigt “jubi”?