Engelske skoler advares: Anvendelsen af elevers ”foretrukne pronominer” kan være en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention …

I England har en sammenslutning af skoler udsendt en 41 sider lang guide med detaljerede anbefalinger til håndteringen af elever med kønsrelateret ubehag – bl.a. for at undgå, at skolerne bliver sagsøgt.

Guiden til skolerne finder du her: https://safeschoolsallianceuk.net/wp-content/uploads/2022/11/Guidance-for-maintained-schools-and-academies-in-England-on-provision-for-transgender-pupils.pdf

Guiden er på hele 41 sider. Den har bl.a. en lang sektion om konsekvenserne af børnelægen Hilary Cass’ sønderlemmende rapport om Storbritanniens centrale kønsidentitetsklinik ”GIDS” på Tavistock-instituttet.

Angående PRONOMINER understreges det på side 29 i guiden til de engelske skoler, at hvis de presser andre elever eller medarbejdere til at omtale nogle af eleverne med det modsatte køns pronominer, er det muligvis en KRÆNKELSE af følgende menneskerettigheder fra DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION (EMRK):

– Tankefriheden (artikel 9 i EMRK)

– Ytringsfriheden (artikel 10 i EMRK)

– Retten til uddannelse uden indoktrinering (artikel 2 i tillægsprotokol 1 i EMRK)

Du finder EMRK på dansk her: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DAN.pdf
——-

HVAD RÅDER MAN SKOLER TIL HERHJEMME I DANMARK?

Den vejledning, som danske skoler kan slå op i, hvad angår håndteringen af elevers kønsdysforiproblemer, hedder ”Støt transkønnede børn og unge i skolen – En guide til fagprofessionelle i skoler, fritids- og ungdomsklubber og foreningslivet”.

Vejledningen er produceret af Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn (FSTB), og udgivelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen.

Man finder FSTB’s vejledning her: https://fstb.dk/viden/stoet-transkoennede-boern-i-skolen

Fagbladet ”Folkeskolen” henviser til FSTB’s vejledning her: https://www.folkeskolen.dk/borneliv-kon-paedagogik/trivselsdag-hjaelp-til-at-stotte-transkonnede-born-i-skolen/1323820

Og efterskoleforeningen henviser til den her: https://www.efterskolerne.dk/da/For-efterskoler/Leksikon/RT/Transkoennede

FSTB’s vejledning er stærkt transkønsindoktrinerende.

I vejledningen står der på side 7 følgende om anvendelse af elevers foretrukne pronominer (NB! Fremhævning er min):

”Når en elev ønsker at blive kaldt et nyt navn og ændre sine pronomener, er det vigtigt at omgivelserne følger med. Selvom det kan kræve tilvænning, BØR MAN ALTID BENYTTE ELEVENS VALGTE NAVN OG PRONOMENER – også når eleven ikke er til stede. Det er en god idé både at rette sig selv og gøre andre opmærksomme på det, hvis de kommer til at bruge det forkerte navn eller pronomener om en elev.”
——-

Hmmmmmm.

——————————————————————————————

NU også i PODCAST

Jeg har været gæst i Dansk Regnbueråds podcast. Emnet var kønsskifte for børnog de mange meget problematiske lag, der er i den måde, vi tackler børn og unge med identitetsforstyrrelse på i disse år.

Du kan høre podcastepisoden her:

https://regnbuerod.buzzsprout.com/2063983/11681591-lotte-ingerslev-konskamp-for-born-unge-deres-foraeldre