Der er ingen evidens for, at “transkønnethed” er medfødt – Selvom vi hører det hele tiden fra tilhængerne af børnekønsskifte …

Påstanden om, at “transkønnethed” er noget medfødt, er helt central for tilhængere af børnekønsskifte som fx FSTB (Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn).

Den påstand er der bare ingen som helst forskningsmæssig evidens for.

Lad os kigge lidt på hvorfor …

Nogle af tilhængerne af børnekønsskifte påstår ligefrem, at et menneskes hjerne kan have et køn, som ikke svarer til personens biologiske køn.

Den forestilling er der ingen evidens for. De få studier, der er lavet, har meget få deltagere, og de studier er af meget, meget ringe kvalitet.

Når man skal foretage den slags studier, skal man enten lave ekstremt omkostningstunge scanninger af levende hjerner eller anvende hjernevæv fra afdøde donorer. Da den befolkningsgruppe, som man undersøger, desuden er meget, meget lille, er det meget vanskeligt at nå op på et antal deltagere, der gør resultaterne statistisk signifikante.

Når man laver studier af forskellen på transkønnede og ciskønnedes hjerner, er det helt afgørende at forsøge at udelukke, at de eventuelle forskelle skyldes andre faktorer, som kan resultere i en ændring af hjernen eller i, at hjernen ser anderledes ud fra fødslen.

Disse faktorer er bl.a.:

– Anvendelsen af krydshormoner

– Autisme

– Personlighedstrækket neuroticisme (som disponerer for angst og depression)

– Psykiske lidelser

– Homoseksualitet (Der er ting, der tyder på, at homoseksuelles hjerner/personlighedstræk i nogen grad ligner det andet køns)

Den slags er disse studier alt, alt for små til at kunne sige noget fornuftigt om. Og de fleste af studierne forsøger ikke engang på at udelukke de faktorer.

Det virker særlig besynderligt, at forskerne slet ikke forholder sig til, om den sidste af faktorerne – homoseksualitet – kan vise sig at være den årsag, der resulterer i en forskel på hjernerne hos ”ciskønnede” og ”transkønnede” mennesker.

I nogle af studierne er det meget, meget påfaldende, at forskerne ganske og aldeles ignorerer muligheden for, at deltagerne er homoseksuelle, selvom den mulighed nærmest skriger på at blive bemærket.

Lad mig give et par eksempler …

Et af forsøgene har overskriften ”Sexual orientation in transgender individuals: results from the longitudinal ENIGI study” –  https://www.nature.com/articles/s41443-020-00402-7 . I det forsøg målte man deltageres reaktioner på en erotisk film.

Forsøget viste, at transkvinder reagerede anderledes end heteroseksuelle mænd, og at transkvindernes reaktion i højere grad lignede heteroseksuelle kvinders.

”Er det så et bevis på, at transkvinder har en ”kvindehjerne”? Eller er forklaringen snarere, at transkvinder er tiltrukne af mænd, ligesom kvinder er, fordi transkvinder er … homoseksuelle mænd?

Det får vi ikke noget svar på, for studiet forholder sig slet ikke til den mulighed.

I et andet af forsøgene – ”Grey and white matter volumes either in treatment-naïve or hormone-treated transgender women: a voxel-based morphometry study” (https://www.nature.com/articles/s41598-017-17563-z ) – gjorde forskerne det fuldkommen umuligt at udelukke, at forskellen på hjernerne hos transkønnede og ciskønnede skyldtes homoseksualitet, for i det studie kunne transkvinder kun få lov at deltage, hvis de udelukkende var tiltrukket af mænd. (!) Og i kontrolgrupperne, skulle deltagerne være heteroseksuelle …

SÅ HVAD BETYDER DET HER? — DET BETYDER, AT:

Man kan ikke “være født med den forkerte krop”.

“Transkønnethed” er et ord, men det findes ikke som et “køn” eller en “kønsidentitet”.

————————————————————————

DOKUMENTATION:

Ellen Pasternack: ”You can’t be born in the wrong body” – https://unherd.com/2022/05/you-cant-be-born-in-the-wrong-body/. (Ellen Pasternack er ph.d.-studerende i evolutionsbiologi på Oxford University.)

Christina Buttons: ”Debunked: The Transgender ’Brain Sex’ Argument” – https://buttonslives.substack.com/p/debunked-the-transgender-brain-sex?r=n5nv9&utm_campaign=post&utm_medium=web

————————————————————————-

VIL DU “BUY ME A COFFEE”?

Det koster penge at få adgang til en del af de videnskabelige artikler og andre publikationer, som jeg anvender, når jeg skriver indlæg her på transkoen.dk.

Jeg betaler udgifterne af egen lomme.

Hvis du vil hjælpe lidt til med at dække nogle af omkostningerne, så jeg kan fortsætte, er jeg meget taknemmelig. 🙂

Klik her og “buy me a coffee” >>