Landsretsafgørelse: Det er ikke en krænkelse af en trans-identificerende mandlig indsats rettigheder, at han afsoner på mandeafdeling

Fra artiklen i Berlingske Tidende i går:

[NB: Berlingske bruger kvindelige pronominer om manden. Det slører, hvad der er på spil her, så det har jeg ændret til de biologisk korrekte pronominer.]

“Selvom en indsat for otte år siden skiftede juridisk køn fra mand til kvinde, er det ikke en krænkelse af [hans] rettigheder, at [han] fortsat skal afsone på en mandeafdeling.

Det har Østre Landsret onsdag afgjort i en civil sag, som den transkønnede indsatte har anlagt mod Direktoratet for Kriminalforsorgen samt Herstedvester Fængsel.

Den 62-årige indsatte skiftede i 2015 juridisk køn fra mand til kvinde. I forbindelse med det kønsskifte har [han] ønsket at flytte væk fra mandeafdelingen, hvor [han] ifølge advokat Julie Stage føler sig isoleret og utryg.

I landsretten har den 62-årige forklaret, at:

»De mandlige indsatte chikanerer [ham], nedværdiger [ham] og tager på [ham], ligesom de opfordrer [ham] til at have sex med dem.«

Den indsatte er af fængslet blevet opfordret til ikke at gå i kvindetøj, da det vurderes, at der er en risiko for overgreb mod [ham].

[Han] ville også have rettens ord for, at [han] ikke skal nøgenvisiteres af mænd eller afgive urinprøve under opsyn af mandligt fængselspersonale.

Men både by- og landsret er kommet frem til, at selv om den indsattes juridiske køn ganske vist er kvinde, er [han] biologisk en mand. Det skyldes, at [han] ikke har fået foretaget en kønsskifteoperation og derved fysisk fremstår som en mand.

Derfor er det ikke et brud på reglerne, at nøgenvisitationer og urinprøver finder sted med mandligt fængselspersonale. Heller ikke antallet eller karakteren af dem udgør en umenneskelig eller nedværdigende behandling, lyder det.

Desuden noterer landsretten, at der ikke er sket en krænkelse af den indsattes ret til privatliv som beskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Den indsattes placering på mandeafdelingen skyldes nemlig ikke en manglende retlig anerkendelse af, at den indsatte juridisk set er en kvinde, men derimod fordi der er sket en sikkerhedsmæssig afvejning i sagen, herunder beskyttelse af andres rettigheder og friheder.

I marts 2015, da den indsatte skiftede juridisk køn, afgjorde Kriminalforsorgen, at [han] skulle blive på afdelingen. I den forbindelse skævede Kriminalforsorgen blandt andet til, at [han] to gange inden kønsskiftet er dømt for særligt farlige voldtægter samt forsøg på voldtægt.

Den indsattes testosteronniveau er på et meget lavt niveau, men Retslægerådet har vurderet, at det ikke fuldstændigt kan afvises, at det er muligt med det niveau at gennemføre samleje.

Derved er nye overgreb ikke udelukket.

Østre Landsret har lagt til grund, at [han] er farlig. [han] udgør »en ikke ubetydelig sikkerhedsmæssig risiko for de kvindelige indsatte«, skriver landsretten i dommen.

Landsretten har derved stadfæstet Københavns Byrets dom fra februar 2022.”

————————————————————-

Læs resten af artiklen i Berlingske Tidende her: https://www.berlingske.dk/samfund/transkoennet-indsat-faar-nej-i-landsret-til-at-flytte-fra-maendene

————————————————————

Læs også Dorte Tofts kommentarindlæg fra Weekendavisen 19. maj om det principielle i at tillade trans-identificerende mænd at afsone i kvindefængsler:

Og læs et andet indlæg om trans-identificerende, mandlige indsatte i danske fængsler her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*