Nyt, landsdækkende finsk studie: Kønsdysfori øger ikke børn og unges selvmordsrisiko. — Der er derimod en sammenhæng mellem selvmordsrisikoen og kønsdysforiramte børn og unges psykiatriske diagnoser …

De finske forskere har sammenlignet alle de af landets patienter, som var under 23 år gamle og henvist til kønsskiftebehandling i årene 1996-2019.

Der var tale om 2083 børn og unge i alt.

Antallet af selvmord og andre dødsfald blandt denne patientpopulation blev sammenlignet med en matchet kontrolgruppe bestående af 16.643 personer.

—————

Det er godt at se, at nogen har turdet røre disse data og publicere resultater, der dokumenterer, at transkønsindustriens narrativ er en løgn.

—————

Læs hele den videnskabelige artikel her: https://mentalhealth.bmj.com/content/ebmental/27/1/e300940.full.pdf

—————
Tak til Dansk Regnbueråd for linket til artiklen! ❤