Opfordring: Skriv under på, at organisationen WPATH (hvis kønsskiftebehandlingsretninger Rigshospitalet følger) har miskrediteret sig selv.

På siden https://beyondwpath.org har foreløbig 1945 personer verden over (tallet stiger konstant) skrevet under på, at den internationale organisation, hvis kønsskiftebehandlingsretningslinjer Rigshospitalet følger (se dokumentation i link nederst i dette indlæg) har miskrediteret sig selv.

Her kommer min oversættelse af den erklæring, man skriver under på:

WPATH HAR MISKREDITERET SIG SELV

Med den nylige udgivelse af sine behandlingsretningslinjer (Standards of Care 8) har WPATH (The World Professional Association for Transgender Health undermineret sin status som fremtrædende autoritet inden for behandling af børn og unge, der tvivler på deres køn. WPATHs forsømmelse af at beskytte børn, organisationens promovering af ideologiske holdninger, der ikke understøttes af evidens, dens ignorering af etiske bekymringer og dens fejlkarakteristik af grundlæggende videnskab gør samlet organisationens retningslinjer til en fundamentalt upålidelig guide.

Specifikt mener vi, at WPATH’s behandlingsretningslinjers autoritative status er blevet fatalt undermineret af følgende fejl og graverende, etiske mangler:

  • Retningslinjerne fremmer særligt modellen for kønsbekræftende behandling, da de fortsætter med at støtte almindelig brug af medicinske behandlinger (medicin og kirurgi) til trans-identificerede børn og unge på trods af stigende videnskabelig skepsis, der har fået Sverige, Finland, Frankrig og Storbritannien til at trække sig fra denne tilgang.
  • WPATH fremstiller tidlig medicinering som afgørende, mens disse andre lande nu anvender psykosocial støtte som den første behandlingsmetode og udskyder medicin og kirurgi indtil myndighedsalderen, bortset fra i de mest usædvanlige tilfælde.
  • I en rettelse, der blev udsendt kort efter offentliggørelsen af retningslinjerne, blev næsten alle nedre aldersgrænser for de anbefalede medicinske og kirurgiske indgreb fjernet. Dette er en fraskrivelse af ansvaret for grundlæggende normer indenfor beskyttelse af børn.
  • Et kapitel om etik, der optrådte i tidligere udkast af retningslinjerne, blev fjernet i den endelige version, hvilket er en yderligere fraskrivelse af organisationens etiske ansvar.
  • “Eunuk” blev inkluderet som en ny kønsidentitet (ikke nødvendigvis en fysisk lidelse) uden overbevisende evidens for dens eksistens. Et hyperlink i standarderne linker til et eksternt websted, der rummer eksplicitte og seksuelle fantasifortællinger, der skildrer kastrationen af ​​pubertetsdrenge.
  • Definitionen af “detransition” fejlkarakteriserer fænomenet på grundlæggende vis, bagatelliserer den traumatiske oplevelse hos mange mennesker, der føler, at de blev skadet af kønsrelaterede medicinske indgreb og efterfølgende ønsker igen at leve som deres biologiske køn, og der gives ingen vejledning til, hvordan man støtter de mennesker, der skal have hjælp til at håndtere sorgen og smerten ved detransition.
  • Selvom retningslinjerne fremstilles som evidensbaserede, undlader de at nævne, at uafhængige systematiske undersøgelser har vurderet, at evidensen for kønsbekræftende behandling for børn og unge er af meget lav kvalitet og præget af forvirring og skævhed, hvilket gør konklusionerne usikre.

Af disse og andre grunde mener vi, at WPATH ikke længere kan betragtes som en pålidelig kilde til klinisk vejledning på dette område. På trods af organisationens påstand om at være en “World Professional Association”, er WPATH og dens retningslinjer rent faktisk afvigere på den internationale scene. Desuden er organisationen døv over for, at der inden for det videnskabelige samfund nu bliver advaret mod brugen af ​​eksperimentelle behandlinger på børn.

Organisationerne, lægerne, forskerne, fagpersonerne inden psykiatri og psykologi og de andre underskrivere af denne erklæring står sammen om at støtte alternativer til WPATH’s dybt mangelfulde behandlingsretningslinjer. Vi anbefaler de mest opdaterede videnskabsbaserede retningslinjer fra de lande, som allerede har evalueret og afvist den kønsbekræftende tilgang. Vi mener, at sundhedspersoner, der afhjælper behovene hos unge, der er i tvivl om deres køn, kan ære og respektere deres rettigheder uden at skulle følge retningslinjerne i et mangelfuldt, ideologisk dokument, som er ubrugeligt på grund af dets graverende, etiske mangler og faktuelle fejl.

Som svar på den dramatisk stigningen i antallet af børn og unge, der tvivler på deres køn, er der blevet udfærdiget en bred vifte af alternative retningslinjer, som inkorporerer faglig ekspertise, og som er etisk, som minimerer risikoen for skader skabt af behandlingen, og som respekterer begrænsningerne i vores nuværende videnskabelige evidensgrundlag. Vi underskriver denne erklæring for at fremhæve vores alvorlige bekymring over WPATH’s behandlingsretningslinjer og for at opfordre forældre, skoler, psykoterapeuter og andre sundhedspersoner til at bruge det væld af alternative ressourcer, der findes online og i trykt form, og som nu er tilgængelige de fleste steder.

Skriv under på erklæringen her: https://beyondwpath.org

——-

Ønsker du yderligere oplysninger og dokumentation? Den finder du i mit indlæg med følgende opsummering:

“Organisationen WPATH, hvis retningslinjer Rigshospitalet følger, samarbejdede med mænd fra et fetichforum med kastrationsfantasier, da WPATH meldte ud, at ”eunuk” er den sidste nye kønsidentitet.

Den ene af de hovedansvarlige bag kapitlet om behandlingen af ”eunukker” skrev desuden en artikel i The Washington Post, hvor han anbefalede ISIS at kastrere deres fanger i stedet for at hugge hovedet af dem …”

Resten af indlægget (med behørig dokumentation) kan du læse her (+ se en video om det): https://www.transkoen.dk/2022/11/18/video-organisationen-wpath-hvis-retningslinjer-rigshospitalet-foelger-samarbejdede-med-maend-fra-et-fetichforum-med-kastrationsfantasier-da-wpath-meldte-ud-at-eunuk-er-den-sidst/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*