Afsløring: En mand, som der findes pornografiske, fetich-fokuserede videoer af til offentligt skue på nettet, har medvirket til at udfærdige DBU’s nye, “inklusive” anbefalinger om at lukke mænd ind i pigers omklædningsrum – kun adskilt af et forhæng — Få dokumentationen her …

Note: Denne artikel udgør en “censureret” udgave af den artikel, jeg oprindelig offentliggjorde på transkoen.dk den 6. marts i år.

Der er udelukkende tale om, at følgende i artiklen er ændret:

 • Visse billeder (hvor jeg i forvejen havde fjernet de direkte pornografiske dele) er erstattet med beskrivende tekst, og linksene til billedernes oprindelse er fjernet.
 • Da disse billeder er fjernet, er advarslerne om samme billeder ændret.

Alt andet er, som det var, da jeg oprindelig offentliggjorde artiklen.

Årsagerne til disse ændringer kan man læse her.

—————————————————

Under overskriften ”inklusion” anbefaler DBU nu, at mænd får adgang til pigers omklædningsrum.

DBU har ikke undersøgt, hvad konsekvenserne bliver for pigerne – De har derimod bl.a. fået udarbejdet anbefalingerne af en mand, som der findes pornografiske, fetich-fokuserede billeder og videoer af frit fremme på nettet, og som udskammer og udgrænser kvinder, som ytrer sig kritisk overfor transkønsagendaen.

Ligesom DIF før dem, har DBU nu indgået et ødelæggende kompromis med transkønslobbyen på alle fodboldglade pigers vegne – uden at spørge dem.

Og hvis pigerne ikke bryder sig om, at mænd nu får adgang til deres omklædningsrum, kan de blive sat på plads af det transkønsaktivistiske ”moralpoliti”, der nu bliver oprettet ude i de enkelte klubber.

Artiklens indhold

I denne artikel kommer jeg ikke til at fokusere på fairness-aspektet af de nye “inklusions”-anbefalinger – men til gengæld vil du kunne læse om – og få grundig dokumentation for:

 • Den transkønsideologiske erobring af Danmarks idrætsliv – og af pigers og kvinders omklædningsrum
 • Hvad det er for ”eksperter”, som DBU har fået til at udarbejde anbefalingerne
 • En af disse ”eksperters” opførsel overfor kritiske kvinder på Twitter
 • Påstandene, som denne ”ekspert” kommer med om sig selv på Twitter – og kontrasten til, hvordan vedkommende fremtræder på billeder og i videoer andre steder på nettet
 • Ekspertens” egen oplysning om, at han har delt informationer om den daværende formand for Dansk Regnbueråd

Alt lå frit fremme

Alt det billed-, video- og tekstmateriale, som jeg omtaler og linker til i artiklen, lå frit fremme på internettet så sent som i går. Enhver kunne se/læse det. Det krævede hverken, at man tilmeldte sig eller loggede på nogen af de pågældende websites.

BEMÆRK:

Af hensyn til dokumentationen indeholdt den oprindelige version af denne artikel bl.a. seksuelle billeder ((hvor jeg i forvejen havde fjernet de direkte pornografiske dele). De billeder (samt linksene til dem) har jeg fjernet af forskellige grunde, som jeg gør rede for på denne side.

Visse steder vil der optræde sprogbrug, som er seksuelt eksplicit.

Det, som jeg fortæller om, kan måske støde nogen. Men hvis vi lukker øjnene, fordi vi ikke bryder os om at se, hvad der i virkeligheden er på spil her, så kan vi ikke træffe de rette beslutninger som samfund.

—————————————————————

Den transkønsideologiske erobring af Danmarks idrætsliv – og konsekvenserne for pigers og kvinders privatliv, værdighed og sikkerhed

I de sidste 3 år er der foregået en gradvis transkønsideologisk erobring af hele Danmarks idrætsliv. Den kommer til at få store konsekvenser for alle Danmarks kvinder og piger – ikke bare de af dem, der dyrker sport.

Når DBU’s nye retningslinjer bliver indført i de lokale fodboldklubber, bliver det svært for skoler at afvise, at en ”transpige” (dvs. en dreng) klæder om i pigernes omklædningsrum – bag en skillevæg eller et forhæng. Eller at han i idrætstimerne spiller sammen med det køn, som han ”identificerer sig” som. For begge dele kan han have fået lov til nede i den lokale fodboldklub.

Den 24. november sidste år kom DBU nemlig med en udmelding med overskriften Alle køn er velkomne i dansk fodbold.

Udmeldingen indledes sådan her:

”Med ønsket om at fodbold skal være for alle, har DBU’s bestyrelse nu besluttet en række tiltag, som skal sikre de bedste forudsætninger for, at alle kønsidentiteter er velkomne i dansk fodbold. Tiltagene til inklusion af flere kønsidentiteter i dansk fodbold er blevet besluttet efter en særligt nedsat arbejdsgruppe har fremført sine anbefalinger.”

I udmeldingen skriver DBU også:

”Frem mod 2025 er målet at skabe rammerne for, at det i breddefodbolden bliver muligt for f.eks. transkønnede at spille sammen med det køn, de identificerer sig som, og ikke som i dag at spille med det køn, de blev tildelt ved fødslen.”

DBU har desuden udgivet en rapport med flere detaljer om initiativerne.

I rapporten skriver DBU, at baggrunden for behovet for anbefalingerne er følgende:

”Fodbold har traditionelt været en mandsdomineret sport. Med tiden er der lavet kvinde- og pigerækker for at give kvinderne en plads i sporten.”

Kvinder har “fået en plads”, kan vi læse, og nu skal de så afgive noget af den plads til mænd.

Rapporten ender ud i en række anbefalinger til dansk fodbold. De er opdelt i 3 grupper:

 • Anbefalinger til dansk fodbold generelt
 • Specifikke anbefalinger til dansk breddefodbold
 • Specifikke anbefalinger til dansk elitefodbold

Her vil jeg kun fokusere på nogle bestemte af disse anbefalinger.

En af de generelle anbefalinger lyder: ”Gør stadionoplevelsen mere inkluderende”.

Den overskrift uddybes bl.a. med følgende:

”DBU bør arbejde på at gøre stadionoplevelsen, når landsholdene spiller, mere inkluderende. Det kan for eksempel gøres som i Tyskland, hvor man lader den enkelte tilskuer vælge selv, hvem de helst vil kropsvisiteres af. Derudover kan der laves kønsneutrale toiletter på stadions og skilte, der ikke kun er binære.”

Leder man i rapporten efter, hvilke undersøgelser DBU mon har foretaget af, hvad konsekvenserne for kvinder og piger vil være – det, man på engelsk kalder en ”impact assessment” – bliver man slemt skuffet. Det er ikke nævnt nogen som helst steder. Der er ikke lavet sådan en undersøgelse.

En af anbefalingerne til breddefodbolden hedder ”Tilknyt tillidsperson”.

I det afsnit kan man bl.a. læse:

”Der bør i alle lokalunioner tilknyttes en tillidsperson med stor viden om LGBT+-forhold, som sammen med den nationale diversitetsmedarbejder med sæde i DBU’s administration kan bruges som ekspert og hjælpe med inklusion lokalt.”

Så vi kan således forstå, at man i lokalunionerne vil udnævne det, som man lidt polemisk kunne kalde ”transkønskommissærer” eller ”moralpolitibetjente”, som kan belære kvinder og piger om, at de må til at være lidt mere ”inkluderende” i deres omklædningsrum – med risiko for ellers at blive udgrænset af lokalmiljøet som ”transfober” eller måske hængt ud på internettet.

En anden anbefaling til breddefodbolden lyder ”Selvidentifikation skal være afgørende”.

I dette afsnit står der bl.a.: ”I al breddefodbold (det vil sige al fodbold uden for licenssystemet) bør selvidentifikation være udslagsgivende for, hvilken kategori en spiller kan deltage i. Enhver person ved bedst selv, hvor man hører til, og hvordan man identificerer sig.”

Hvor i idræt bruger man ellers dette princip, at man selv bestemmer, ”hvor man hører til”? En voksen mand kan da ikke – endnu da – bestemme, at han hører til på holdet for 13-årige? Eller ved han også dét ”bedst selv”?

En tredje anbefaling til breddefodbolden lyder: ”Vær opmærksomme angående omklædningsfaciliteter”.

I afsnittet om denne anbefaling kan man bl.a. læse:

”Omklædningssituationen kan være udfordrende for personer med anden kønsidentitet, og det er vigtigt, at der tages hånd om de mulige udfordringer, så omklædningssituationen ikke spænder ben for inklusionen. Alle parter opfordres til at søge pragmatiske løsninger på omklædningsfaciliteter, som kan tilfredsstille forskellige omklædningsbehov og øge transkønnede, interkønnede og non-binæres følelse af at være velkommen i fællesskabet i omklædningsrummet. Det kan fx gøres ved at give mulighed for at klæde om bag et forhæng eller andet.”

Hvordan en mand skal bevæge sig hen bag forhænget, uden at der opstår en forbrydelse (beluring eller blotteri – endda overfor helt små piger), er svært at forestille sig. Hvordan man skal undgå, at forhænget løftes (ved et uheld eller intentionelt), er der heller ingen, der har taget stilling til …

Man kan få den fornemmelse, at DBU mener, at beluring og blotteri ikke længere skal være forbudt i Danmark.

Det kunne DBU have undgået ved at anbefale, at der blev oprettet en tredje omklædningsmulighed. Hvorfor man ikke har gjort det, vides ikke. Er økonomien vigtigere for fodboldklubber end pigers privatliv?

I DBU’s rapport henviser man til en undersøgelse, som blev bestilt af Kulturministeriet tilbage i 2019, og som i 2020 udmøntede sig i en rapport. Den hedder ”Udfordringer & Barrierer blandt LGBT+ personer i idrætsforeninger”:

Denne undersøgelse, skriver DBU, ”giver os værdifuld viden om [transkønnedes, interkønnedes og non-binæres] oplevelse af deltagelsen i idrætslivet i Danmark”.

Undersøgelsen er udfærdiget af firmaet ”Analyse & Tal”. Hvis det har været Kulturministeriets mål at finde et politisk midtsøgende firma uden ideologisk slagside, har de i den grad valgt forkert.

Analysefirmaet med det temmelig anonyme navn er ikke så almindeligt, som navnet antyder. Firmaet toner tydeligt flag, hvad angår dets politiske ståsted. Det er en såkaldt “demokratisk virksomhed”, kan man læse på deres hjemmeside:

Og det med “demokratisk” mener de gravalvorligt. De uddyber det sådan her:

“Vi har udskiftet chefer og hierakier [sic] med demokratisk ledelse. Alle faste medarbejdere er partnere, alle får det samme i løn, og alle har lige indflydelse på virksomhedens beslutninger. Én medarbejder – én stemme.”

I deres rapport henviser DBU også til en anden rapport, nemlig DIF’s rapport ”Inklusion af transkønnede, interkønnede og nonbinære i idrætten – Anbefalinger til specialforbund og idrætsforeninger”:


DBU skriver godt nok, at DIF’s rapport blev udarbejdet i 2022, men den udkom rent faktisk allerede tilbage i 2021.

I DIF’s rapport fra 2021 oplistes der 7 råd. Jeg vil her nøjes med at slå ned på nogle af dem, som jeg har særlig fokus på.

Råd nr. 5 hedder ”Blandt børn og unge bør inklusion være tungtvejende”.

Sektionen, hvor dette råd uddybes, er opdelt i 2 kategorier:

 • ”Børn op til 12 år”
 • ”Unge mellem 13- 18 år”.

I afsnittet om ”Børn op til 12 år” kan man bl.a. læse følgende:

”For børneidrættens vedkommende, som i en generel DIF-kontekst defineres bredt op til 12 år, bør fokus være på leg og udvikling og ikke på resultater og præstationer. I børneidrætten er det oftest forældrene og i mindre grad børnene, der går op i en lige og fair afviklet konkurrence. I børneidrætten er der ikke eksterne hensyn fra medier, tilskuere og partnere til retfærdighed i konkurrencer, og derfor vejer hensynet til lige konkurrence alt andet lige mindre end i den konkurrenceprægede og/eller elitære idræt. De gode motionsvaner indlæres tidligt, og derfor bør DIF-idrættens tilbud til børn være tilpasset, så inklusionen vejer tungest.”

DIF anbefaler ligesom DBU, at foreninger kan ”arbejde med nogle fleksible omklædningsmuligheder, hvor man deler et omklædningsrum op med fx skillevægge, forhæng etc”.

Og angående toiletfaciliteter skriver DIF:

”Vedr. separate toiletfaciliteter kan det overvejes, om der skal være kønsopdelte toiletter (undtagen, hvis der er adgang til et pissoir). En unisex-løsning med et skilt ”toilet” kan inkludere alle, så skal der ikke tages stilling, og transpersoner, interkønnede og non-binære kan også benytte toilettet uden at skulle blive tvunget til en uhensigtsmæssig valgsituation.”

Har DIF så lavet en analyse eller i det mindste nogle reflekterende betragtninger om, hvordan de ovenstående råd vil påvirke kvinder og piger?

Næh. Det står der intet – som i ingenting – om i rapporten.

Leder man i DIF’s og DBU’s rapporter efter en undersøgelse af, hvad konsekvenserne af de nye anbefalinger vil blive for kvinder og piger, leder man forgæves. Det har man på ingen måde undersøgt.

Hvem er det så helt specifikt, man i DBU og DIF har tænkt sig at ”inkludere”?

I deres rapport har DBU givet plads til en transkønsindoktrinerende “ordbog”. I den kan man læse om ordet ”transkønnet”, at det er følgende:

”Fællesbetegnelse om personer, hvis kønsidentitet i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen.”

I DBU’s rapport bruger man i øvrigt ordene ”transkønnet” og ”transperson” som synonymer.

I DIF’s rapport tales der nogle gange om ”transpersoner” og andre gange om ”transkønnede”. Det virker også, som om DIF betragter de to udtryk som synonymer.

Hvorfor dette er afgørende, vender vi tilbage til …

Også DIF har lavet en “ordbog”, så deres medlemmer kan blive indoktrineret i den nye sprogbrug.

I den kan man læse om begrebet ”transpersoner”, at de:

”Er Individer, hvis kønsudtryk og/eller kønsidentitet er forskelligt fra konventionelle forventninger baseret på det køn, som disse personer er blevet tildelt ved fødslen. En transkønnet kvinde er en kvinde, der er blevet tildelt det “mandlige” køn ved fødslen, men har en kvindelig kønsidentitet. En transkønnet mand er en mand, der er blevet tildelt det “kvindelige” køn ved fødslen, men har en mandlig kønsidentitet. Transkønnede ændrer ofte deres kønsudtryk og har ofte et ønske om at skifte juridisk køn. Nogle transkønnede vælger også at undergå kønsbekræftende behandling, men for andre er det ikke aktuelt.”

Som nævnt er DBU’s anbefalinger udarbejdet af en særlig nedsat arbejdsgruppe. DIF har rådført sig med en arbejdsgruppe under udarbejdelsen af deres anbefalinger.

I begge arbejdsgrupper indgår der en repræsentant for foreningen ”Transpersoner i Danmark” (forkortet ”TiD”). Denne forening har en side om begrebet ”kønsidentitet”. Her skriver de følgende om ”transvestisme” og ”transkønnethed”:

Læg mærke til det sidste, korte afsnit på den side: Efter foreningens opfattelse omfatter begrebet ”transperson” således både transvestitter og transkønnede.

Foreningen Transpersoner i Danmarks definition af ordet ”transperson” passer dermed fint med både DIF’s og DBU’s definitioner af ”transpersoner” og ”transkønnede”.

Hvis DIF og DBU mente, at ordene ikke skulle omfatte mænd med transvestisme-fetich, har de i al fald ikke gjort noget for at gøre det klart.

Så når DIF og DBU taler om at inkludere ”transpersoner” i omklædningsrum, betyder det så, så vidt jeg kan se, at mænd med transvestisme-fetich skal have lov til at benytte omklædningsrummet for kvinder og piger.

For at undgå misforståelser skal det fra min side understreges, at mænd med transvestisme-fetich naturligvis godt må dyrke den med folk, der samtykker. Men deres fetich gør dem ikke til kvinder, og det, at de har en fetich, bør ikke give dem adgang til kvinders områder.

I DBU’s og DIF’s “ordbøger” bliver man også belært om, at alle mennesker nu er opdelt efter, om de er ”transkønnede” eller ”ciskønnede”.

Kan det ikke være lige meget? tænker mange sikkert. Men nej, det kan ikke være lige meget. Når vi opdeler kategorien ”kvinder” i ”ciskvinder” og ”transkvinder”, fremstår det pludselig, som om man er urimelig, når man siger, at ”transkvinder” ikke bør kunne benytte omklædningsrum for kvinder.

For nu er mænd – bare de siger, at de er ”transkønnede” – blevet til en slags kvinder. Så DIF vænner på den måde hele sin medlemsskare til, at ”transkvinder” da naturligvis også bør have lov til at blive behandlet, som ”alle andre kvinder” bliver.

Hvem har lavet de nye anbefalinger? Vi kigger lidt nærmere …

I DIF-rapporten fra 2021 understreger DIF, at det alene er DIF, der står som afsender af anbefalingerne. Men de fortæller:

”[Ved udarbejdelsen af anbefalingerne] har DIF involveret en bred vifte af interessenter, herunder repræsentanter fra specialforbundene, offentlige institutioner, civilsamfundet/ NGO’er, menneskerettighedsorganisationer, medicinske eksperter, atleter og miljøerne omkring LGBTI+. På fire møder med disse interessenter har DIF fået input til de forskellige aspekter omkring transpersoner, interkønnede og non-binære i idrætten. DIF har desuden researchet i artikler og seneste forskning på området og været i løbende dialog med IOC omkring de internationale anbefalinger for inklusion i idrætten. På baggrund af den viden som DIF har fået fra interessenterne, har DIF udformet sine anbefalinger, som de fremstår i denne rapport.”

I rapporten er der en liste over ”medlemmer af ekspertarbejdsgruppen, som har givet input til DIF’s rapport”. Listen kommer her:

Under udarbejdelsen af DBU’s anbefalinger fra 2023 har der også medvirket en arbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe er så vigtig, at det er det første, der står i DBU’s rapport overhovedet.

Rapporten indledes på følgende måde:

”I januar 2023 nedsatte DBU’s Governance- og Udviklingskomité en arbejdsgruppe, hvis formål var at afdække, hvordan man kan gøre fodbold i Danmark mere inkluderende for så vidt angår kønsidentitet. Arbejdsgruppens virke har haft til formål at munde ud i en indstilling til DBU’s bestyrelse om, hvordan man fremadrettet bør handle, når personer med anden kønsidentitet ønsker at være en del af fodboldens verden.”

Herefter kommer et afsnit om arbejdsgruppens sammensætning:

”Arbejdsgruppen vedrørende transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold (herefter benævnt arbejdsgruppen) består af repræsentanter fra fodboldens organisationer, idrætsorganisationer og eksperter på LGBT+-området”.

Arbejdsgruppens medlemmer ses her:

Arbejdsgruppen har haft stor indflydelse på DBU. DBU understreger, at de kun ”administrativt [har] bistået arbejdsgruppen i dens møderække og i udarbejdelsen af anbefalingerne.”

I rapporten kan man også læse, at DBU’s såkaldte ”Governance- og Udviklingskomité” har vedtaget alle arbejdsgruppens endelige anbefalinger på nær én, som de har ændret. Om den ændrede anbefaling står der i rapporten:

”Det drejer sig om tilgangen til transmænds deltagelse i herreeliterækkerne. Her havde arbejdsgruppen lagt op til, at dansk fodbold skulle behandle transkønnede i eliterækkerne ens hos både herrer og kvinder, hvor en individuel vurdering skulle danne grundlag for en afgørelse. Governance- og Udviklingskomiteen ønsker i modsætning hertil at lægge sig op ad DIF’s anbefaling om at åbne herreeliterækker for transmænd, og dette er derfor den anbefaling, der ses senere i denne rapport.”

Efter at rapporten var udarbejdet, var DBU’s bestyrelses vedtagelse det eneste stempel, der manglede, før de kunne føres ud i livet. Det stempel kom i november sidste år, hvor DBU bekendtgjorde:

”En enig bestyrelse bakker fuldt op om anbefalingerne og ser nu frem til at starte processen.”

To personer går igen i begge arbejdsgrupper – Vi kigger nærmere på den ene

Der er to personer, der går igen i begge arbejdsgrupper.

Den ene er Susanne Branner Jespersen, som er sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Hende har jeg bl.a. skrevet om her.

Den anden er manden med det kvindelige navn Nadia Jacobsen.

Jacobsen er bestyrelsesmedlem i foreningen ”Transpersoner i Danmark”. Det fremgår her:

I januar sidste år offentliggjorde DBU et billede af arbejdsgruppen. Her kan man se Jacobsen stå iklædt en lyserød kjole som nr. to fra højre i bagerste række:

Jacobsen er ikke hvem som helst. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man finde en såkaldt ”habilitetserklæring”, som han har udfyldt den 8. december 2023.

Den “virksomhed/organisation”, som han repræsenterer der, er angivet som “Landsforeningen for transmænd og transkvinder”. Den forening fortæller Jacobsen i podcasten “Regnbueland“, at han er næstformand for.

Som svar på spørgsmålet ”Hvad skal du lave for Sundhedsstyrelsen?” har han på habilitetserklæringen angivet følgende:

”Jeg skal rdgive [sic] undervise eller behandle sager for eller i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.”

Og tilbage den 25. maj 2022 har Jacobsen tweetet, at han har været til møde hos sundhedsministeren. Under tweetet har han vedhæftet et billede, hvor han står ved siden af Magnus Heunicke:

Og endnu længere tilbage – i august 2021 – hævdede han sig overfor en anden Twitter-bruger ved at skrive: ”jeg sidder og arbejder med lovtekster og forhandler med politikere”:

Jacobsen har også en Tumblr-profil. Der er tale om denne her: https://nadia-jacobsen.tumblr.com/ Den omtaler han og linker til fra sin Twitter-profil:

På sin Tumblr-profil skriver han, at han er medlem af Socialdemokratiets Regnbuenetværk:

Jacobsen var i en periode volleyballtræner i Pan Volley, som hører ind under foreningen ”Pan Idræt”. Pan Idræt er en idrætsklub, som skriver, at de ”byder alle velkommen under regnbuen”.

Den 8. september sidste år offentliggjorde Volleyball Danmark deres ”Nye regler i forbindelse med køn” som følge af DIF’s anbefalinger.

Volleyball Danmarks nye regler lød således:

”Pige- og kvinderækker kan kun have deltagelse af personer, der biologisk er født som piger. Drenge- og herrerækker er åbne for alle køn.”

De nye regler blev vedtaget af bestyrelsen på baggrund af, at de havde vurderet, at ”volleyball og beachvolleyball er kønnede idrætter, hvilket betyder, at fysiske [sic] kapacitet har betydning”, og fordi ”Volleyball Danmark allerede tilbyder gode muligheder for at spille flere køn sammen i mixrækkerne, hvor der i den kommende sæson også introduceres et Danmarksmesterskab for mixhold”.

Dagen efter Volleyball Danmarks udmelding skrev Jacobsen på Facebook (se screenshot nedenfor), at han havde besluttet at ”tage konsekvensen” af Volleyball Danmarks beslutning og stoppe sin ”karriere” i volleyball.

Jacobsen har medvirket i to podcasts om transpersoner og idræt.

Den 19. januar 2022 medvirkede han i den amerikanske podcast med den lange titel ”The Trans Sporter Room Ep119 – The View from Denmark: Nadia Jacobsen and Maia Kahlke Lorentzen”.

Den 12. april 2022 medvirkede Jacobsen også i en podcast – denne gang med Maia Kahlke Lorentzen som vært. Der var tale om podcastepisoden ”Kønskrigerne 2: Det handler ikke om sport”, som var produceret af netværket “Cybernauterne”. På siden for den podcast henvises der til Jacobsens Twitter-profil “@NadiaJacobsen3”:

Cybernauterne kalder sig ”eksperter i cybersikkerhed og digitale medier”. Og i Maia Kahlke Lorentzens bio på Twitter skriver hun bl.a., at hun researcher ”online hate groups”:

I beskrivelsen af podcastepisoden kan man læse følgende:

”Sammen vil vi forsøge at afkode debatten om transkønnede atleter og se på hvordan både ’kønskritiske’ feminister og konservative meningsdannere har en særdeles aktiv rolle at spille i at piske en stemning op omkring ’fairness i sport’.”

De mange misinformationer og fordrejninger om både transkvinder i sport og om ”kønskritiske feminister”, der bliver præsenteret som sandheder i sidstnævnte podcastepisode, oplister Karen M. Larsen på sin blog ”Til Eftertanke” i det faktafyldte indlæg ”Cybernauterne misinformerer om transkvinder og sport”.

Jacobsens opførsel overfor kritiske kvinder på Twitter

Jacobsens Twitterprofil præsenterer han sig som ”trans woman” og skriver, at hans ”pronouns” er ”she/her”:

Og man kan se øverst oppe i screenshottet ovenfor, at siden Jacobsen oprettede denne profil i februar 2021, har han skrevet over 43.200 posts. I gennemsnit er det ca. 40 posts om dagen.

Jacobsen har travlt på Twitter. Han har bl.a. travlt med at stemple folk som ”transfober” og ”TERFs”.

”TERF” er en forkortelse for ”Trans-Exclusionary Radical Feminist”. Ordet ”terf” er et nedsættende udtryk, som bliver brugt blandt transaktivister. Men man behøver ikke være hverken feminist eller radikalfeminist for at blive kaldt ”terf”. Det er et ord, som enhver kvinde, som er kritisk overfor transkønsideologien, kan risikere at blive kaldt. På hjemmesiden ”Terf is a slur” finder man eksempler på trusler fremsat af transaktivister mod ”terfs”.

Herunder ses et lille udpluk.

Det skal understreges, at eksemplerne fra “Terf is a Slur”-siden ikke stammer fra Jacobsen.

Når mennesker hører, at en person er ”transfob” eller ”TERF”, forestiller de fleste sig nok, at personen har skrevet noget hadefuldt om ”transpersoner”. Men det behøver på ingen måde være tilfældet.

Der skal heller ikke meget til for, at Jacobsen brændemærker folk med et af de stempler, som vil få de fleste mennesker til at opfatte folk som hadefulde og diskriminerende.

Jacobsen skriver selv her, hvordan han definerer begreberne ”transfober” og ”TERFs”:

Søger man på Jacobsens Twitterprofil efter posts fra ham med ordet ”transfob”, får man følgende alenlange række af tweets, hvor især kvinder bliver udgrænset og udskammet for at være ”transfober”:

Og søger man efter ordet ”terf” blandt posts fra Jacobsens Twitterprofil, får man følgende – endnu længere – liste:

Og formaster man sig til at like et tweet fra en af de personer, der af Jacobsen er stemplet som ”transfob” eller ”terf”, bliver man af Jacobsen gjort opmærksom på, at det naturligvis ikke er gået ubemærket hen:

Læg mærke til, hvor mange der har liket dette tweet.

Kæmpe-terfer og Shinigami Eyes

Nogle kvinder får den tvivlsomme ære at blive tildelt en helt særlig skurkerolle af Jacobsen. Ifølge ham er de ikke bare noget så forfærdeligt som en ”terf” – De er noget så ultramodbydeligt som ”kæmpe terfer”.

Jacobsen korrekser enkeltpersoner, som formaster sig til at like tweets, som Jacobsen kalder ”dogwhistles” for en af disse ”kæmpe terfers” ”agenda imod transkønnede”.

Lad os for at mindske forvirringen uden at forlade Jacobsens sprogbrug kalde denne kvinde ”kæmpe terf 1”.

Herunder, hvor en anden Twitter-bruger skriver, at ”kæmpe terf 1” er ”den største transfob”, skriver Jacobsen, at han ikke er enig. Ifølge ham er det en anden kvinde (som vi her vil kalde ”kæmpe terf nr. 2”), som er ”den største transfob/terf”:

Jacobsen spreder også udokumenterede rygter om ”kæmpe terf nr. 2” og truer med, at han kunne fortælle flere ting om hendes fortid i ”miljøet”, hvor ”ingen kan udstå” hendes ”segment”:

På nettet kan man downloade et program med navnet ”Shinigami Eyes”. Det er et browserfilter, der markerer navnene på ”transfober” med rødt, når man surfer på nettet eller er på sociale medier. Enhver kan få en anden person registreret som ”transfob” i programmet Shinigami Eyes.

Hvis man finder ud af, at man selv er blevet stemplet som ”transfob” og dermed markeret med rødt hos alle, der bruger programmet, på alle internetsider, de møder ens navn på, er der ingen mulighed for at få markeringen fjernet, og man er således brændemærket for livet.

Shinigami Eyes er blevet forbudt i Norge, efter at det norske datatilsyn gik ind i sagen, men programmet er stadig tilladt i Danmark.

Den 13. maj 2023 bragte Jyllands-Posten en artikel om ”Shinigami Eyes” og om, hvordan det har påvirket en dansk ”gender critical” kvindes liv, at hun er blevet digitalt brændemærket som ”transfob” gennem Shinigami Eyes.

Den brændemærkning af kritiske stemmer forsvarer Jacobsen samme dag på Twitter. Han kan ikke se noget problem med, at fx ”kæmpe terf nr. 2” ”bliver vist med rød skrift”, skriver han:

Jacobsen sørger selv for, at ”transfober” og ”terfs” bliver udgrænset og udskammet på nettet.

På Twitter citerer Jacobsen et Facebook-indlæg fra en kvinde, som vi her vil kalde ”kæmpe terf nr. 3”. (Se screenshottet nedenfor.) Han fordrejer derefter hendes pointe – og erklærer så sin fordrejning af hendes pointe for det endelige bevis for, at denne kvinde ”ikke bare [er] en kæmpe swerf, hun er også en kæmpe terf.”

Den bevisførelse er der 52 mennesker, der har liket.

(Forkortelsen ”SWERF” betyder ” Sex Worker-Exclusionary Radical Feminist”. Det er et nedsættende udtryk for en radikalfeminist eller en anden kvinde, som ikke bryder sig om prostitution.)

Hvis det ”bevis” ikke skulle være nok, så tilføjer han: ”Jeg har set hende blive delt en hel del [af] [kæmpe terf nr. 2]. Så jeg ved at hun er en kæmpe terf”:

Ifølge Jacobsen er ”terfs” og ”GCs” [dvs. folk, som er ”gender critical”] ”nogle af de mest usympatiske og uempatiske mennesker der findes på den her jord”. Og da en af dem – i dette tilfælde en kvinde, han kalder ”en über terf fra enhedslisten” – gik bort, så ”kunne” Jacobsen ”da også have jublet”, for han ”var absolut ikke ked af deres [sic] død.” Han fortsætter: ”Men det gør man bare ikke og slet ikke offentligt, det er mega urespektfuldt over den familie der har mistet en de havde kær”:

Bare tre måneder senere skriver han dette:

Jacobsen har delt den daværende formand for Dansk Regnbueråds cpr-nummer, siger han

Når man søger på Jacobsens navn på Facebook, kan man se, at han har to forskellige aktive profiler på sitet:

Denne profil: https://www.facebook.com/nadia.jacobsen.395/ :

Og denne: https://www.facebook.com/nadia.jacobsen.14661/ :

Begge profiler er fyldt med helt offentlige opslag, som alle kan læse.

(Hvis et opslag på Facebook er synligt for alle og enhver, kan man øverst i opslaget se en lille globus til højre for datoen.)

Nogle af opslagene går igen på begge profiler, men det er ikke tilfældet med det opslag, vi skal kigge på nu. Opslaget er fra denne profil: https://www.facebook.com/nadia.jacobsen.14661/

I det opslag skriver Jacobsen, at han har afsløret cpr-nummeret på den daværende formand for foreningen Dansk Regnbueråd:

Andre mennesker ville sandsynligvis heller ikke kunne ”holde [sig] på the high road”, hvis de byttede plads med ham, forklarer han.

Jacobsen er en kvinde, skriver han

I mange dialoger på Twitter understreger Jacobsen, at han er kvinde. Det er ikke noget, han har ”valgt”. Han prøvede at benægte det i 34 år, skriver han her:

Kvinde er ikke noget, han ”identificerer sig som”, understreger han. Det er noget, han ”er”, skriver han her:

En anden Twitter-bruger skriver, at han gerne vil ”lære” af Jacobsen. (Se screenshottet herunder.) Han spørger Jacobsen: ”Er det mest korrekt at sige, at en biologisk mand identificerer sig som kvinde, eller at hun identificerer sig som transkvinde?”

Jacobsen korrekser ham. Ikke noget med ”mand”. Jacobsen er en kvinde. Hans svar lyder: ”Er. Det er ikke en identitet at være kvinde eller transkønnet. Vi er. […] Jeg er en kvinde som tilfældigvis er transkønnet altså en transkvinde.”

Det, at Jacobsen har fået juridisk kønsskifte, betyder, at ”staten anerkender at jeg er en kvinde.” ”Du har ingen ret til at kalde mig en mand,” tilføjer han i denne ordveksling:

En af de gange, hvor Jacobsen understreger, at ”kvinde” ikke er noget, han ”identificerer” sig som, det er noget, han ”er”, tilføjer han, at efter at han nu har taget hormoner i næsten to år, er der ”ikke ret meget mere end den sørgelige rest af en penis tilbage til at vise, at jeg nogensinde var noget andet [end kvinde]. ”Og den skal væk så snart det er muligt”:

Det er ikke en fetich, siger Jacobsen

Provokeret af Twitter-brugere, der skriver, at kvinder ikke er et kostume eller en fetich, skriver Jacobsen, at deri tager de fejl. Han tager nemlig hormoner og er blevet udredt på CKI:

I en anden sammenhæng skriver han, at han ikke får noget som helst seksuelt ud af at tage kvindetøj på eller at tage hormoner:

Han går i kjole, fordi ”det er der [sic] jeg har det bedst i og føles mest behageligt”. Det er ikke ”seksuelt ladet”, skriver han:

”AGP” er en forkortelse for ”autogynefili”. Det er et begreb, der er opfundet af sexologen Ray Blanchard. Ordet betyder ”(mænds) tiltrækning til sig selv som kvinde”.

Den fetich dyrker mænd bl.a. indenfor en særlig pornogenre, der går under navne som ”sissy porn”, ”sissification” og ”forced feminization”. Og der er en del mennesker, der mener, at den lyst kan ligge til grund for mænds ønske om at ”skifte køn”.

Men mænd, der har en fetich for at gå i dametøj, har intet med transkvinder at gøre, skriver Jacobsen herunder. Det er bare noget, folk siger, for at nedgøre mennesker som ham:

I nedenstående dialog med en kvinde, som anfører, at der findes autogynefile mænd, sætter Jacobsen igen trumf på:

”Trans kvinder har ikke AGP punktum. Er der mænd, der har en fetish for dametøj, det er der sikkert. Men det er altså ikke dem der kommer ud i offentligheden og de udgør en ufattelig lille gruppe.”

Længere nede i samme diskussion kommer han med endnu et argument for, at transkvinder ikke har en fetich:

”Dem man møder i det offentlige rum er ikke mænd med en fetish og så er den ikke længere.”

Jacobsen hader sin penis, siger han

Ifølge Jacobsen fik han så alvorlig dysfori på grund af ”T” (dvs. det testosteron, han har i kroppen, fordi han er en mand), at det ”near killed me”.

Han tilføjer her, at han hader sin penis, så han savner ikke noget:

Herunder gentager han ”I hate that thing” [dvs. hans penis].” Han tilføjer, at han ville ønske, at han ikke havde nogen penis, og at det er vanvittigt, når folk hævder, at han har en fetichistisk trang til at vise den til ”ciskvinder”:

Han begyndte på hormonbehandling af følgende grund, fortæller han:

”fordi jeg ikke kunne leve resten af mit liv med den krop jeg havde, og det er det samme med min penis.” At have en penis ”smadre min livskvalitet”. Den gjorde, at han ikke kunne ”overskue hverken forhold eller sex. Noget der er så nemt for andre er umuligt for mig så længe jeg har min penis,” skriver han her:

Han ”kan ikke bruge [sin] penis til noget på grund af dysfori”, skriver han her:

Jacobsen er aseksuel, siger han

I diskussioner, der drejer sig om, hvorvidt det kan have seksuelle årsager, at en mand ønsker at fremstå som ”transkvinde” eller ”kvinde”, sætter Jacobsen trumf på og fremturer med et lived experience-bevis …

Jacobsen er nemlig decideret ”asexuel”, skriver han, som vi kan se på den lange liste med hans Twitter-posts om det emne her nedenfor. Vi kigger nærmere på et par af dem om lidt.

Lad os så kigge lidt nærmere på et par af tweetene på listen.

Herunder skriver Jacobsen, at han ikke har en fetich. Han er rent faktisk ”pænt asexuel og har ingen lyst til sex”:

Og i dette tweet (se screenshot herunder) fortæller han, at han aldrig har mødt en transkvinde, hvis kønsskifte var motiveret af seksuel lyst. Igen insisterer han på, at han selv ikke har nogen seksuallyst:

”I myself have no sexual desire and are asexual. But of course you are all going to claim that I must be lying”:

Jacobsens fremtræden andre steder på internettet

Det er vigtigt igen at understrege, at – ligesom resten af dokumentationen i denne artikel – lå alt det følgende billed-, video- og tekstmateriale frit fremme på internettet så sent som i går. Enhver kunne se/læse det. Det krævede hverken, at man tilmeldte sig eller loggede på nogen af de pågældende websites.

JEG GENTAGER MIN BEMÆRKNING:

Af hensyn til dokumentationen indeholdt den oprindelige version af denne artikel bl.a. billeder af seksuel karakter (hvor jeg i forvejen havde fjernet de direkte pornografiske dele). De billeder (og linksene til dem) har jeg fjernet af forskellige grunde, som jeg gør rede for på denne side.

Visse steder vil der optræde sprogbrug, som er seksuelt eksplicit.

På Twitter fortæller Jacobsen 25. maj 2023, at han følger en person ved navn “Sian” “på både instagram og Flickr”:

Flickr er et billed-site. Hvis man på det site søger på “Nadia Jacobsen” via “people”-søgefunktionen, finder man to profiler med dette navn og med et billede af Jacobsen som profilbillede:

Profilen til venstre (https://flickr.com/people/25407763@N00/) er oprettet helt tilbage i 2006, hvorimod profilen til højre (https://flickr.com/people/189392703@N06/) – er oprettet i juli 2020.

I skrivende stund eksisterer begge to profiler stadig.

De to profiler vil vi nu kigge nærmere på og sammenligne.

Klikker man på profilen fra 2020, kan man se, at siden med overskriften “About” ser sådan her ud:

Denne profil er set 1,5 millioner gange, står der nederst.

På “About”-siden står der følgende sætning:

“I am a Trans Woman living my best life.”

Profilen til venstre er som sagt oprettet helt tilbage i 2006. Det er en såkaldt “Pro” profil og koster derfor penge hver måned.

Denne profils “About”-side ser sådan her ud:

Denne profil er set 14,6 millioner gange, fremgår det.

Som man kan se, har profilindehaveren skrevet følgende meddelelse:

”Hi, I have recently figured out that I actually wants to be a woman. so there will probaly [sic] not be any sissy content on my page from now on, but I will still upload some sexy pictures”.

Den besked er der flere, der har skrevet kommentarer til. Disse kommentarer er tilføjet i perioden fra februar 2019 til august 2019.

På profilens “About”-side er der desuden angivet nogle af profilens andre nuværende og tidligere internet-profiler. Dem vender vi tilbage til om et øjeblik.

Profilen oprettet i 2006 er ikke blevet deaktiveret eller lukket. Den eksisterer stadig side om side med profilen, der blev oprettet i 2020.

Dog er der på nuværende tidspunkt ingen billeder på profilen fra 2006.

Lad os et øjeblik i stedet kigge på profilen oprettet i 2020. Denne profils side med overskriften “tags” ser sådan her ud:

Det er usandsynligt, at de to profiler ikke tilhører samme person. På begge profiler er et af tagsene nemlig “Folketidende”. Det kigger vi lidt nærmere på.

Klikker man på tagget “Folketidende” på profilen fra 2020, kommer man til en side, der viser et foto, der har dette tag:

Klikker man så på billedet, kommer man ind på en side, hvor man kan se, at profilindehaveren den 2. juni 2021 nedenunder samme billede omtaler en artikel i avisen “Folketidende”, som han har været med i.

Den 25. maj 2021 nævner Jacobsen Folketidende-artiklen på den ene af sine to Facebook-profiler:

Billedet i avisartiklen på Facebook er i øvrigt det samme som det, der ledsager meddelelsen på Flickr-profilen.

På profilen oprettet tilbage i 2006 ser siden med “tags” sådan her ud:

Som det ses, er et af tags’ene på denne profil også “Folketidende”. Men når man klikker på dette tag, får man følgende besked:

“Oops! There are no matches for “folketidende” in this user’s photos.”

Man får samme besked, hvis man klikker på andre af denne profils tags.

Læg mærke til følgende af tags’ene, som kun optræder på profilen oprettet tilbage i 2006 – ikke på den oprettet i 2020:

 • Crossdresser
 • Faggot
 • Femboy
 • Feminization
 • Feminized
 • Ladyboy
 • Sissy
 • Sissyslave
 • Sissyslut
 • Tgirl
 • Tgirlsdoitbetter
 • Tgirlsheaven

Igen skal det understreges fra min side, at mænd med transvestisme-fetich naturligvis godt må dyrke den med folk, der samtykker. Men deres fetich gør dem ikke til kvinder.

På “About“-siden på den af de to Flickr-profiler, der blev oprettet helt tilbage i 2006, er der desuden anført links til profilindehaverens profiler på andre sites – og vi kan se, at nogle af profilnavnene er ”nadialolland” og ”nadiatv”.

Linket til den Facebook-profil, som står angivet i ovenstående screenshot, fører til en side, hvor der står:

”This content isn’t available right now. When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been deleted.”

Den anførte Twitter-profil eksisterer heller ikke længere.

Instagram-profilen, som der linkes til fra Flickr-profilen, findes stadig. Også på denne profil anvendes der navnet “Nadia Jacobsen”, og der er et profilbillede af ham.

Denne profil er særdeles ”pæn”.

På Instagram-siden kan man bl.a. læse, at Jacobsen har fået ”HRT”, dvs. østrogen, fra 23. april 2020.

”HRT” står egentlig for “hormone replacement therapy”. Det anvendes ofte i transkønskredse af ”transkvinder”. At kalde syntetisk østrogen for ”HRT” giver det et anstrøg af, at det er naturligt at supplere med østrogen, fordi ens ”kvindekrop” ikke producerer nok af det, når man er ”trans-” og ikke ”cis-kvinde”.

Og her på Instagram-siden beskriver Jacobsen sig selv som ”Trans woman living full time and enjoying every minute of it”.

Og den PayPal-konto, som er anført på Flickr-profilen fra 2006, er den samme som den, der er anført på Jacobsens Instagram-profil.

Ifølge PayPals betingelser skal navnet på en personlig PayPal-konto være det samme som navnet på den, der er kontohaver i den bank, hvortil pengene overføres, når de hæves fra PayPal.

Tilbage til links’ene på Flickr-profilen fra 2006 … Linket til ”nadiatv” fører til en side for profilnavnet ”nadiatv” på Tumblr. Indholdet på denne side reklamerer for, hvordan man tjener penge på ”Chaturbate”.

At dømme ud fra domænenavnet virker Chaturbate til at være en underafdeling af Tumblr og fremstår som en konkurrent til OnlyFans.

Af teksten på en knap i øverste højre hjørne fremstår det, som om man kan følge profilen ”nadiatv”, hvis man klikker der. Jeg har ikke klikket på knappen, så jeg ved ikke, om man rent faktisk kan det på nuværende tidspunkt.

På denne side på Tumblr: https://www.tumblr.com/nadia-jacobsen/157597943459/my-other-profiles?source=share har første post overskriften ”My other profiles”.

I den post har profilen “nadia-jacobsen” (med Nadia Jacobsens profilbillede) anført en liste over nogle af sine andre internetprofiler:

Det samme opslag findes også på en anden Tumblr-adresse – her: https://nadia-jacobsen.tumblr.com/post/157597943459/my-other-profiles. Dette er en underside på den Tumblr-profil – https://nadia-jacobsen.tumblr.com/ – som Jacobsen selv linkede til i et tweet fra sin Twitter-profil. (Det tweet viste jeg et screenshot af tidligere.)

I Tumblr-opslaget kan vi se, at profilindehaveren som en af sine “other profiles” angiver https://flickr.com/people/25407763@N00/ – som er Flickr-profilen oprettet tilbage i 2006.

I Tumblr-opslaget kan vi også se, at profilnavnene ”nadiatv” og ”nadialolland” går igen.

Desuden kan vi også se, at denne “nadia-jacobsen” enten stadig har eller på et tidspunkt har haft en profil på ”fetlife.com”, ”sissysocial.net”, ”tvchix.com” og ”clubsissy.com”.

Vi kan dermed se, at temaet med profiler på websites, der fokuserer på ”fetish” og ”sissy”, går igen her.

Lige nedenfor listen med ”My other profiles” kan man se, at denne “nadia-jacobsen” har reblogget (det er Tumblr-sprog for “videredelt”) følgende tekst:

”Caution – Be extra careful not to reblog this post. Reblogging this post is admitting 100% that you are a sissy. By accepting this agreement you are forever and permanently swearing to sissydom. Are you feeling brave, faggot?”

Og lige nedenunder dette rebloggede opslag er der endnu et opslag, som denne “nadia-jacobsen” har reblogget.

Billedet (som jeg har fjernet i denne version af artiklen) er oprindelig uploadet af en Tumbler-bruger med profilnavnet “sissygurl2”.

Det viser en trans-identificerende mand, som kun har en meget kort top på det øverste af overkroppen og intet på underkroppen. Han har langt, bølget blonderet hår, tyk øjenskygge helt op til øjenbrynene og læbestift på. Han står med ryggen til kameraet med spredte ben, og han bliver seksuelt stimuleret oppe i endetarmen af hånden fra en kvinde, som også er meget let påklædt. Begge har meget høje stiletter på i skrigende farver.

Teksten lyder:

”Reblog if you want to be fisted in you sissy pussy until you can’t walk for a week”.

Og man kan se, at denne “nadia-jacobsen” har tilføjet ”Yes please”.

Et andet sted på samme Tumblr-side kan man se fotos af, hvad der ser ud til at være Jacobsen i forskellige positurer. (Disse billeder har jeg også fjernet.)

På det øverste står han i et værelse ved siden af et tv-apparat. Han er iført blond paryk, en kort sort kjole med slids bagpå, der går næsten op til bagdelen, samt høje sorte stiletter. Han står med ryggen til og kigger sig bagud mod kameraet.

På de næste tre billeder ser man de samme stiletter og ben. Det virker usandsynligt, at der ikke er tale om hans ben.

Det næste billede er taget oppefra og ned ad kroppen på en person, der er iført sko, der ligner de sorte stilletter fra de ovenstående billeder. Personen er iført et lyserødt korset med sort kontrastfarve og underbukser med det, jeg ville beskrive som “mandlig udposning” foran.

Det nederste billede ligner et selfie. Ansigtet er Jacobsens, og han er iført en blond paryk.

Tags’ene under det øverste af de disse billeder er: [Fremhævningen er min.]

”#sissy #crosdresser #trans #feminized #femboy #feminization #Ladyboys #sissyslave #sissyslut #ladyboy #transgender #transgendered #genderfluid #girlslikeus #transisbeatiful #transisbeautifull #transisbeauty #longlegs #tgirl #tgirlsheaven #transwoman #transcutie #traps #trap #ootd

Note:
”Trap” er et slangord inden for transkønsverdenen. Nogle anser det for nedsættende. En reddit-bruger forklarer her, hvad ordet betyder, og hvorfor det ofte bliver betragtet som et ”slur”: ”It’s offensive. It’s directly stating that hey, this person is only dressing up as a female in order to trick and prey on straight men.”

Og under det nederste billede, hvor man ser ned af en person, der er iklædt et pink korset, trusser med lyserøde blomster og med, hvad der ser ud til at være mandlig udposning, samt stiletter, står der:

Som man kunne se på listen over ”My other profiles” på siden på Tumblr, er der anført et link til en profil på websitet ”tvChix”.

På dette sites startside beskriver “tvChix” sig sådan her: ” The fastest growing website for TGIRL CONTACTS & DATING”:

Hvad ”tgirl” betyder, kan man få en forklaring på på subreddit’en ”Asktransgender”. Det betyder ”transgender girl” (altså en ”transpige”, dvs. en mand).

En af reddit-brugerne indskærper: ”It’s not exactly a slur but it’s also not exactly good, it’s kinda dehumanizing and is mostly used in porn”.

På “tvChix” har profilen “Nadiajacobsen” følgende tag line: “I am a trans”. På profilen kan man se billeder af Jacobsen – også som profilbillede. (Dette billede har jeg også fjernet.)

Profilsiden indeholder tekst, og nedenunder profilbeskrivelsen er der vist en række thumbnail-billeder forestillende Jacobsen.

Denne “Nadiajacobsen” beskriver sig selv således:

”Profile: Crossdresser

Favorite Look: Classy / Stylish

My name is Nadia

I am a 5 foot 10 girl, I have dark hair, blue and green eyes, I am a little big, but working hard to get rid of the extra pounds, I like a wide array of clothes, including lingerie, corsets, dresses many more and off cause high heels.

I have many interest, so there is always something we can talk about,

interest includes, clothes, a bit of fashion, sports, science and many more.

Looking forward to hearing from you all.

Love Nadia”

Denne profil “Nadiajacobsen” har også uddybet sine ”interests”. De kommer her:

“Cross-dressing, Fetish clothing, Shopping, Boots, Stockings / Suspenders, Sex, Lingerie, Dressed nights out, Watching porn, Groups, Couples, Panties, Email chat, Wigs, Erotic nights in, Admirers / men, Other TGirls, Full Makeup, I am Sub, In the Closet, High Heels, Weekends, Can Accommodate, Can Travel, BDSM / Bondage, Toys, Mature, Role Play, Inexperienced, Tights/Pantihose, Outdoor Fun, Corsets, I am a non-smoker, Relationship (casual), Relationship (serious), Females, Single/Unattached, Friendship, Comedy Clubs / Festivals, Politics, Sporting Events, Computer related help/advice, Mature Admirers / Men, Dresses, Skirts”

Som vi så ovenfor på siden fra Tumblr, var ”#tgirl” et af de tags, som profilindehaveren “nadia-jacobsen” havde tilføjet – sandsynligvis for at gøre det lettere at blive fundet indenfor særlige søgekategorier. Og vi så også, at profilindehaveren “Nadiajacobsen” på tvChix-profilen havde angivet, at en af vedkommendes interesser var ”Other TGirls”.

Hvis man googler ”Nadia Jacobsen tgirl”, viser Google, at der findes en side på websitet aShemaleTube.com med profilnavnet “Nadia jacobsen”.

”aShemaleTube” er et pornovideo-website, som pornoanmeldelsessitet ”Porndude.com” beskriver på følgende måde:

”Shemale, transsexual, tranny, femboy, ladyboy, whatever you call it. Just sit back and enjoy the show.”

Siden med profilnavnet “Nadia jacobsen” på aShemaleTube.com indeholder en liste med 13 videoer, hvori Jacobsen optræder.

Videoerne kan afspilles af alle og enhver. Man behøver hverken at have tilmeldt sig sitet eller være logget ind på det.

Der er tale om videoer, hvor Jacobsen enten poserer seksuelt for kameraet, eller anvender forskelligt sex-genstande på sig selv. Der er bl.a. tale om temmelig store dildoer og en plastikhånd/-arm i naturlig størrelse, som han sætter sig på, så de bliver indført i anus, eller en vibrator, som han stimulerer sin penis med – lidt i stil med, hvis den var en klitoris.

Videoerne har følgende titler:

 • Late night dildo fucking” [Upload-dato: 2018-09-24. Antal visninger: 13.612]
 • Taking my dildo in my maids uniform” [Upload-dato: 2018-10-01. Antal visninger: 13.655]
 • Blonde Wonder Woman” [Upload-dato: 2018-10-15. Antal visninger: 16.259]
 • From classy Model to naughty slut” [Upload-dato: 2018-10-21. Antal visninger: 14.495]
 • Back again” [Upload-dato: 2018-11-19. Antal visninger: 11.346]
 • Fucking my dildo in my new corset” [Upload-dato: 2018-12-03. Antal visninger: 4.266]
 • Taking my big dildo in my new red haired wig” [Upload-dato. 2018-12-25. antal visninger: 27.618]
 • An unedited video” [Upload-dato: 2018-12-31. Antal visninger: 9.552]
 • More dildo play” [Upload-dato: 2019-01-21. Antal visninger: 11.329]
 • Striptease” [Upload-dato: 2019-01-25. Antal visninger: 9.199]
 • Playing again” [Upload-dato: 2019-02-06. Antal visninger: 13.041]
 • Long dildo session” [Upload-dato: 2019-02-11. Antal visninger: 10.530]
 • Playing again” [Upload-dato: 2019-02-11. Antal visninger: 9.722]

Som man kan se ovenfor, er videoerne uploadet til sitet over en periode på knap et halvt år – fra september 2018 til februar 2019.

I flere af videoerne har Jacobsen på sin penis noget udstyr, man indenfor fetichverdenen kalder en ”chastity cage” – altså et kyskhedsbur til mænd.

På Quora kan man læse dette svar om, hvad sådan en ”chastity cage” bruges til:

”When in Chastity you are unable to have a proper erection, you are unable to stand and pee, you are unable to masturbate properly and unable to have sex with your penis. And all this is controlled by your key holder. The keyholder basically becomes your master, if you don’t do as you are told, then you may not get released or even punished either physically(example: slapped) or mentally(example: humiliation in front of someone). So teaches the person in chastity obedience, patience, to pee sitting down and etc.”

Vi kan også se, at tags’ene under denne video bl.a. er ”Crossdresser”, ”Fetish” og ”Ladyboy”.

I videoen med titlen “blonde wonder woman” har Jacobsen sin “chastity cage” på. Han indleder videoen med at sige “Hi, Master.” Han indfører derefter en såkaldt “butt plug” og fortæller ca. fra tidskode 2:19, at han tager sine “panties” på “over my chastity cage”. Det gør han så. Derefter ifører han sig et Wonder Woman-kostume, hvorefter man ikke længere kan se, at han har ydmygelses-udstyret på inde under tøjet.

På profilen “nadia-jacobsen”/”nadiatv” på Tumblr er der også et opslag (som jeg nu har fjernet fra denne version af artiklen). I det opslag fortæller profilindehaveren, at han ikke længere vil “mastubate [sic] like a boy anymore, so I will be cumming like a woman”.

Derfor vil han gå med en “chastity cage”. Han ledsager bekendtgørelsen med et billede, hvor han har dette udstyr på.

Han opfordrer derefter andre Tumblr-brugere til at reblogge opslaget. Og han lover følgende: “So for every like/love you add 1 day. For every reblog you add 3 days.”

Han fortæller, at han er nået op på 957 dage. Og han lover, at hvis han når op på 1000 dage, så vil han resten af livet “only come as a girl”.

Genevieve Gluck er en af de to kvinder, der står bag platformen Reduxx. I videoen “The Origins of the Trans Flag” fortæller hun bl.a. om såkaldte “sissy tasks”, som hun har fundet eksempler på helt tilbage fra 1988 i et tidsskrift for cross dressers.

I nedenstående screenshot, som er fra tidskode 18:40 i videoen, kan man se eksempler på disse seksuelle ydmygelsesopgaver for mænd. Opgaverne forbinder det at føle sig som en utilstrækkelig mand – en “sissy” – med det at fremstå som og blive behandlet som en kvinde.

Nu til dags behøver en mand ikke bruge tid og energi på at opstøve et obskurt tidsskrift for at finde opskriften på, hvordan man bliver “sissy”. Den slags florerer der masser af på internettet. Det er kun et par klik væk.

Genevieve Gluck har skrevet en artikel, hvori hun beskriver og dokumenterer sissification-trenden. Hendes artikel har titlen “Why isn’t anyone talking about the influence of porn on the trans trend?

Igen skal det understreges, at mænd med transvestisme-fetich naturligvis godt må dyrke den med folk, der samtykker. Men deres fetich gør dem ikke til kvinder.

Vi bliver nødt til at kunne tale åbent om, at en mands lyst til at fremstå som kvinde kan være relateret til en fetich.

Det kan ikke være rigtigt, at de mennesker, der siger dette højt, skal udgrænses på nettet, anklages for at være “transfober” og tavsgøres. Det bør være tilladt at tale om, at årsagen til, at mænd går i kvindetøj, kan være fetich-relateret.

Ellers kan vi ikke træffe de rette beslutninger som samfund.

Hvis man på Twitter et øjeblik glemmer det lille tretal i Jacobsens Twitter-handle (som er ”nadiajacobsen3”), når man søger efter hans profil, og i stedet kommer til at søge på ”nadiajacobsen” – altså uden tretallet til sidst – så får man nogle pornografiske billeder af Jacobsen frem.

Den billedrække har jeg nu fjernet fra denne version af artiklen.

Blandt disse søgeresultater optræder der også et mere neutralt portrætbillede af Jacobsen, som ledsager en besked fra hans Twitter-handle ”NadiaJacobsen3”. Meddelelsen er fra den 22. februar 2021:

”New profile, back after a break after the transphobia got out of hand.”

Denne besked om, at han har lukket sin gamle Twitter-profil og oprettet en ny, afslutter han med følgende hashtags:

”#trans #transgender #girlslikeus #nadiajacobsen #lgbtq #lgbt #ootd #transmodel #transgenderwoman #transgendermtf #mtftransgender #danish #danishwoman #dansk #incrediblytrans”

I søgeresultatet kan man se tre andre billeder af Jacobsen, hvor han bl.a. har sin ”chastity cage” på. På to af billederne er han desuden udelukkende iført det lyserøde korset med sort kontrastfarve. På det nederste er han iført Wonder Woman-kostume og “chastity cage”.

De tre billeder er lagt op på Twitter af Twitter-kontoen ”MV Trans” med Twitter-handlet ”@MVTransUploads”.

I Twitter-bio’en for kontoen ”MV Trans” kan man se, at kontoens Twitter-handle er “@MVTransModels”. I denne bio linkes der desuden til et pornosite, som har navnet ”Many Vids”.

Søger man på Twitter på “@MVTransUploads nadiajacobsen”, kommer der også en række pornografiske billeder af Jacobsen frem. På de fleste af dem er han iført kvindetøj (enten Wonder Woman-kostume eller korset) og chastity cage.

De billeder har jeg nu fjernet fra denne version af artiklen.

På tre af disse billeder interagerer han seksuelt med en anden person – enten ved at udføre fellatio eller ved at være den passive partner i noget, der ligner et analt samleje. At det ser ud til at være Jacobsen på billedet med det anale samleje udleder jeg bl.a. af hans hårfarve og beklædningen – det lyserøde korset.

På pornositet ”ImageFap.com” ligger der 7 sider med 24 billeder på hver af Jacobsen. (Dem har jeg også fjernet fra denne version af artiklen.)

Igen skal det understreges, at disse billeder kan ses af alle. Man behøver ikke hverken tilmelde sig eller logge ind.

Nogle af billederne er forholdsvis afdæmpede, men en del af dem er pornografiske og fetich-fokuserede – bl.a. ved brug af klemmer på nedre kønsdele og brystvorter.

Nogle af de pornografiske billeder, jeg fandt på Twitter, går også igen her.

Klikker man på nr. to thumbnail-billede i nederste række på side 1, kommer der et billede frem med beskrivelsen “Nadia Jacobsen 2 (Amateur Tgirl)”. (Det billede har jeg fjernet fra denne version af artiklen.) Billedet viser Jacobsen i fuld figur og med erigeret lem. Jacobsen er kun iført stiletter og korset, og han har klemmer påsat foroven og forneden.

En af ydmygelsesgenrerne indenfor miljøet omkring “sissy porn” er ”blackmail”. Det kan man læse om i massevis af bøger på Amazon (søg fx på ”blackmail sissy”) – bl.a. i en bog, som har titlen ”Blackmailed From Male To Maid”. Beskrivelsen af bogen kan ses her:

Som vi har set, var der på Flickr-profilen oprettet tilbage i 2006 under navnet “Nadia Jacobsen” angivet, at profilindehaveren har en profil på Tumblr under profilnavnet ”nadiatv”.  

I en dialog på Tumblr mellem profilen “nadiatv” og en anden Tumblr-bruger, som har profilnavnet ”sissy-kitty”, anbefaler ”nadiatv” denne ”sissy-kitty” at få en anden person til at blackmail’e sig – dvs. give den anden person informationer, som denne anden person kan give videre til ukendte andre og dermed afsløre den første persons hemmelighed til potentielt alle mennesker.

En bid af dialogen kan læses her:

Dialogen kredser om tanken om at blive “blackmailet” af en anden person, der har viden om ens hemmeligheder og kan afsløre dem overfor andre.

Tanken om, at “everyone you meet might out you” er ifølge “nadiatv” “terrifying”, men som han samtidig fortæller: “But on the other hand, I would also be a little turned on by it”.

Tilbage til ”kvinden” Nadia

På Twitter insisterer Jacobsen på, at der ikke er noget ved hans liv, der kan karakteriseres som en fetich – her i et gensvar til en mand, som siger, at Jacobsen reducerer kvinder til et ”fetish kostume”:

Her svarer Jacobsen tilbage ved at anklage manden for at fremsætte udokumenterede påstande om Jacobsen. Og han antyder endda, at det er manden selv, der har ”mærkelige fantasier”.

På en anden visning af Tumblr-profilen med profilnavnet “nadia-jacobsen” ser der ikke umiddelbart ud til at være nogen pornografiske billeder. Siden, som den fremtræder her, er derimod fyldt med tekst, der handler om Jacobsens forvandling fra manden Lars til kvinden Nadia.

Jeg har fjernet det ene af opslagene fra denne version af artiklen.

Det andet opslag ses her:

På en af fotoserierne fra samme visning af siden kan man på tre af billederne se, at han har fotograferet sig selv i et supermarked stående foran hylderne med bind og tamponer.

(Dette billede har jeg også fjernet fra denne version af artiklen.)

Man kunne undre sig over, hvorfor en ”transkvinde” tager tre billeder af sig selv foran bind og tamponer.

Jacobsen benytter allerede kvinders områder, siger han

I en dialog på Twitter skriver en mand til Jacobsen, at han gerne vil kalde ham ”transkvinde” eller sågar ”kvinde”, men at det ikke deraf følger, at Jacobsen skal have lov til at ”deltage i kvindesport”, ”gå i kvindelige omklædningsrum eller sove med piger på spejderlejer osv.”

Jacobsens svar til det er: ”Jeg gør allerede de ting og sjovt nok er der ingen der har et problem med det, ud over reaktionære mænd”.

Her ses ordvekslingen:

På Twitter har en anden mand på et andet tidspunkt stillet følgende spørgsmål ud i æteren (Se screenshottet herunder):

”Kære (med)borgerlige. Hvorfor er I så bange for transpersoner og kønsneutrale ord?”

En kvinde melder sig på banen og giver sit svar, som lyder:

”Hej [spørgerens navn] Der findes kun to køn, hvis vi bliver i biologiens verden. Folk må da gerne kalde sig alt muligt andet, men det ændrer stadig ikke ved det at der kun findes to køn.”

Hun tilføjer derefter:

”Hej igen [spørgerens navn]. Nu da du spørger:

Er vi bange?

Ja, vi er kvinder som ikke vil have mænd i vores omklædningsrum. Vi vil heller ikke høre på mænd som dig som negligerer og latterliggører vores stemme og fejer vores rettigheder af bordet fordi mænd med en fetish tager makeup på.”

Derefter melder Jacobsen sig i samtalen. Han skriver (henvendt til kvinden):

”Der fik du så vist dit sande ansigt. Det er fandme nedladende at kalde trans kvinder for mænd med en fetish”

Kvinden svarer:

”Godt at høre en transkønnet stemme i denne mands-debat. Men vendt lige lidt… Du er jo en mand. Du og [mandsnavn] er sikkert enige om, at mænd skal have lov til at kalde sig kvinder og derefter få fri adgang til kun-for-kvinder områder.”

Jacobsen svar lyder:

”Nej, trans kvinder er ikke en sexuel fetish, jeg får ikke noget sexuelt ud af at tage feminint tøj på, fuldstændig ligesom det heller intet har med sexualitet at gøre at jeg får hormoner”.

Og til hendes kommentar om ”kun-for-kvinder områder” lyder hans gensvar:

”Du mener de områder jeg har brugt i 4 år uden problemer”.

Her kan ordvekslingen læses:

I en anden tråd på Twitter skriver Jacobsen to ting, der virker selvmodsigende. På den ene side hævder han, at alle de transkønnede, som han kender, ”enten holder sig fra omklædningsrum eller spørger om der er andre muligheder for omklædning”. Men lige inden har han skrevet: ”Jeg har brugt både dametoilet og dame omklædningsrum uden at nogen har set skævt til mig.”

Han tilføjer igen, at han ikke viser folk sin penis, for den hader han, og han gider ikke selv se på den, siger han.

Selvforsvarskurser for kvinder bør ikke ekskludere mænd, hvis det står til Jacobsen

Det synspunkt udtrykker han på Twitter i februar 2022, hvor han omtaler, at to danske kvinder har annonceret en slags bootcamp kaldet ”Female Fight Club”, hvor kvinder kan lære selvforsvar.

Her er Jacobsens Twitter-tråd om eventet:

Blandt deltagerne til et selvforsvarskursus kan der være kvinder, der har været udsat for skræmmende, grænseoverskridende oplevelser fra mænds side – måske endda overfald eller voldtægt.

Men som det fremgår af ovenstående tråd, er Jacobsens fokus ikke på det aspekt. Kun på, at transkvinder (dvs. mænd) bør have adgang.

Han afslutter med følgende klare besked til alle, der mener, at de støtter transkønnede:

”… alle bør holde sig langt væk fra [Female Fight Club] hvis de nogensinde vil støtte deres transkønnede venner.”

Sidste bemærkninger om Jacobsen

I juli 2023 var Jacobsen gæst i podcasten “Regnbueland”. Podcastepisoden har titlen “Nadia Jacobsen – Det er ok at være transkvinde“.

I podcasten fortæller han levende og med stor smerte, at han hele livet har følt – indtil han den 13. maj 2019 “sprang ud som transkønnet” på Facebook – at han ikke rigtigt hørte til. Han “følte ikke, at [han] passede sammen med drengene, og heller ikke sammen med pigerne.” Han følte sig “som en outsider”.

Han fortæller videre: “Jeg følte, at jeg var nødt til at lave en radikal ændring i mit liv for at få det bedre. […] Jeg passede ikke ind i nogen grupper og fællesskaber. Jeg dyrkede meget sport, godt nok, men stadig væk har det mest været løse forbindelser og løse venskaber. Der har aldrig været den der dybe forbindelse med nogen.”

Det er trist at høre, hvor svært Jacobsen har haft det i sit liv. Og jeg kan sagtens se, hvor tillokkende det har virket, at han har fået mulighed for at begynde forfra på livet som et nyt menneske.

Han fortæller også, hvor stor en betydning det tætte fællesskab i foreningen “Transpersoner i Danmark” har haft for ham. Og det er godt at høre.

Men at en mand har haft et vanskeligt liv, giver ham ikke lov til at tvinge andre mennesker til at spille med i den fantasi, han har søgt tilflugt i. Og det giver ham heller ikke lov til at insistere på, at andre mennesker behandler ham, som om han er en kvinde.

Og det nytter heller ikke noget, at han insisterer på, at det ikke kan være noget problem for kvinder, at en mand bevæger sig ind i de områder, hvor de bør kunne forvente, at mænd ikke kommer.

————————————————————

————————————————————

Så kan jeg ikke lade være med at spørge:

Hvorfor har hverken DBU eller DIF lavet nogen impact assessment af, hvilke konsekvenser de nye “inkluderende” anbefalinger ville få for piger og kvinder – før de vedtog dem og meldte dem ud?

Mener DBU og DIF virkelig, at mænd med transvestisme-fetich skal have adgang til pigers omklædningsrum?

Mener DBU og DIF, at beluring og blotteri ikke længere skal være forbudt i Danmark – siden de foreslår at lade mænd få adgang til omklædningsrum for piger – blot adskilt af et forhæng? Hvorfor anbefaler de ikke i stedet, at der oprettes en tredje omklædningsmulighed?

Hvorfor har DBU og DIF valgt en person til at være med til at udforme de nye inklusions- anbefalinger, som der findes pornografiske, fetich-fokuserede videoer af til offentligt skue på nettet, som desuden groft udskammer kvinder på sociale medier, og som selv siger, at han har delt cpr-nummeret på den daværende formand for Dansk Regnbueråd?

Skal kvinder, der ytrer sig kritisk om DBU’s og DIF’s nye anbefalinger om inklusive forhæng i pigers omklædningsrum, nu være bange for, at Jacobsen brændemærker dem på nettet som ”transfober” eller “terfer”? Og frygte, at de mister deres job og livsgrundlag på grund af det, som de ord får andre mennesker til at tro om dem?

DBU og DIF, hvad er det, der foregår?

For ikke at tale om:

Hvornår begynder vi allesammen at tale om pornoens ødelæggende indflydelse på vores samfund og på unge mennesker – og åbne øjnene for, hvor stor en rolle porno spiller indenfor transkønsuniverset?

Og hvor længe endnu skal piger og kvinder finde sig i at blive gaslightet af mennesker, der benægter, at det kan være fetichistisk motiveret, når mænd ønsker at fremstå som kvinder?

————————————————————————-

————————————————————————-

NEDENSTÅENDE ER TILFØJET SENERE:

Her er en oversigt over mine artikler om efterspillet efter ovenstående artikel:

17. mart 2024:
Nadia Jacobsen skriver nu, at en injuriesag mod mig skal afskrække “alle andre anti trans aktivister fra nogensinde at gøre det samme mod andre” – Og nu er en transaktivist begyndt at inddrage min familie — Læs dokumentationen her …

10. april 2024:
Endnu flere canceleringsforsøg: Jeg har “bortcensureret” nogle af billederne i min egen “famøse” artikel om DBU og flyttet transkoen.dk – Teksten i artiklen er imidlertid fuldstændig den samme som oprindeligt — Her får du fortællingen og forklaringerne …

15. april 2024:
Nu er Nadia Jacobsen begyndt at samle penge ind til at føre injuriesag mod mig

26. maj 2024:
Nu svarer DBU’s public affairs-konsulent på min kritik af den transkønsideologiske erobring af Danmarks idrætsliv – Se hans direkte svar til mig her …

————————————————————————-

————————————————————————-

VIL DU HJÆLPE MIG LIDT?

Alle mine indlæg her på transkøn.dk er gratis – for at så mange danskere som muligt kan få adgang til afgørende viden om kønsidentitetsideologien og børnekønsskifte.

Men arbejdet koster tid og penge.

Hvis du vil hjælpe lidt til med at dække nogle af omkostningerne, så jeg kan fortsætte, er jeg meget taknemmelig. 🙂

Klik her og “buy me a coffee”: 
https://www.buymeacoffee.com/lotteingerslev