Blandt ”transkønnede” er der en ekstrem overhyppighed af psykiatriske diagnoser. Men forskningsfeltet kønsdysfori er så inficeret af ideologi, at den oplagte årsagssammenhæng bortforklares af forskerne på absurde måder, når deres egne data risikerer at underminere transaktivisternes påstande …

Lad os kigge lidt nærmere på dataene og se på, hvordan forskerne selv forsøger at forklare denne overhyppighed …

I 2019 udkom det ekstremt omfattende studie ”Mental Health Diagnoses Among Transgender Patients in the Clinical Setting: An All-Payer Electronic Health Record Study”. (Det kan læses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6830528/?fbclid=IwAR3ylk0YbGxvvol_iw2E8EtkyaSrA3sNzkqtJ0Lg1nX9CSY8F8v2hf0vUuI )

I studiet undersøgte man lægejournalerne for hele 53.449.400 patienter, hvoraf 10.270 var markeret som ”transkønnede”. Gennemsnitsalderen for alle patienterne var 35-39 år.

Studiets formål var at sammenligne forekomsten af psykiatriske diagnoser hos ”transkønnede” og resten af patienterne.

Det viste sig, at hele 58 % af de ”transkønnede” patienter havde mindst 1 psykiatrisk diagnose – sammenlignet med kun 13,6 % af de andre patienter.

De ”transkønnede” patienter havde en højere forekomst indenfor alle de psykiatriske diagnoser, som man undersøgte i studiet.

Herunder er tallene for nogle af diagnoserne.
(NB: Det første tal er forekomsten hos de ”transkønnede” patienter. Det andet tal gælder for de andre patienter.)

Depression: 31 % kontra 12 %

Bipolar lidelse: 11 % kontra 1,3 %

Angst: 31 % kontra 6,0 %

Skizofreni: 2,5 % kontra 0,37 %

Personlighedsforstyrrelser (samlet): 5,9 % kontra 0,37 %

Personlighedsforstyrrelsen ”borderline”: 3,1 % kontra 0,09 %

Spiseforstyrrelser: 2,0 % kontra 0,25 %

ADHD: 10 % kontra 1.7 %

Autisme: 1,5 % kontra 0.16 %

PTSD: 6,7 % kontra 0,52 %

OCD: 2,0 % kontra 0.21 %

Misbrugslidelser (alkohol, kannabis, kokain, opioider, amfetamin): 10 % kontra 2,6 %

Dette studie er særdeles troværdigt pga. det helt usædvanligt store antal patientjournaler, det bygger på, og fordi det ikke baserer sig på fortolkning af data. Det præsenterer blot dataene, som de er.

Men desværre lider dette studie af den samme absurditet som de fleste andre studier inden for transkønsforskningen.

Der sker noget meget besynderlig i studiets diskussionsafsnit. Pludselig kommer denne besynderlig passus [NB: Fremhævningen er min]:

“This increased risk has been attributed, in part, to the high rates of discrimination and violence transgender individuals experience.

The rates seen in this article are likely inflated by several confounding factors, including the prerequisite mental health assessment before starting medical interventions for transitioning, which may lead to misdiagnosis or overdiagnosis.”

Det er jo absurd.

Dataene, som forskerne præsenterer i studiet, ville jo få de fleste almindelige mennesker til at opstille den teori, at ”kønsdysfori” og ”transkønnethed” er vore dages patentforklaring på alle mulige psykiske problemer, som kan få én til at tro, at der er noget galt med ens krop.

Men nej nej nej … Den oplagte teori skynder forskerne bag dette fine studie sig at forsøge at aflede opmærksomheden fra.

De vender ligefrem årsagsforklaringen på hovedet!

De fremsætter gudhjælpemig den hypotese, at det, at deres eget fine og omfattende studie viser, at “transkønnede” har en ekstremt forhøjet forekomst af psykiatriske diagnoser, må skyldes 1 af 2 ting:

1: At “transkønnede” er udsat for diskrimination og vold.

… eller …

2: At “transkønnede” ikke kan få kønsskiftebehandling uden at skulle udredes for psykiske lidelser først. Og at disse psykiatriske udredninger risikerer at “påføre” dem psykiatriske diagnoser, som jo må være forkerte. De er, som alle ved, jo kun “transkønnede”, og derfor må deres psykiske problemer skyldes diskrimination og vold …

Jeg kan godt forstå, hvis det er svært at tro på, at tankegangen blandt forskere kan være så bizar, før man har læst den slags “forskning” igen og igen og set det samme fænomen mange, mange steder. Men jeg kan hilse og sige, at det er noget, jeg har set i mange, mange forskningsartikler fra de forskere, som ikke vil risikere deres karriere for sandhedens skyld.

De fleste forskerne inden for feltet “kønsdysfori” VIL typisk ikke diskutere eller undersøge den ellers ret oplagte hypotese, at “kønsdysfori” er vore dages patentforklaring på alle mulige psykiske problemer, der kan få en til at føle, at ens krop er forkert.

Når den hypotese endda som her ligger lige for som forklaring på de data, som forskernes studier viser, så slår forskerne knuder på sig selv for at bortforklare sammenhængen.

De vender endda gerne årsagssammenhængen på hovedet, hvis det er nødvendigt for at aflede opmærksomheden …

Indenfor transkønsfeltet er det nærmest umuligt for forskere at drøfte den hypotese.

Det er karrieremæssigt selvmord at udtrykke kætterske tanker. Det udløser en shitstorm fra transaktivister, og man bliver stemplet som transfob, og så er man socialt død.

Det er sørgeligt at se den slags bizarre bekendelser til kønsidentitetsreligionen i forskningsartikler, hvis resultater er ubekvemme for transaktivisterne.

Så når man generelt forholder sig til forskningen på området, skal man huske, at der er mange hypoteser, som forskerne slet ikke tør røre ved.

——————————————————————————————

Også i PODCAST

Jeg har været gæst i Dansk Regnbueråds podcast. Emnet var kønsskifte for børnog de mange meget problematiske lag, der er i den måde, vi tackler børn og unge med identitetsforstyrrelse på i disse år.

Du kan høre podcastepisoden her:

https://regnbuerod.buzzsprout.com/2063983/11681591-lotte-ingerslev-konskamp-for-born-unge-deres-foraeldre

————————————————————————-

VIL DU “BUY ME A COFFEE”?

Det koster penge at få adgang til en del af de videnskabelige artikler og andre publikationer, som jeg anvender, når jeg skriver indlæg her på transkoen.dk.

Jeg betaler udgifterne af egen lomme.

Hvis du vil hjælpe lidt til med at dække nogle af omkostningerne, så jeg kan fortsætte, er jeg meget taknemmelig. 🙂

Klik her og “buy me a coffee” >>